Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Ptaszyńska

dr hab. Aneta Ptaszyńska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-6413-6028
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8960832900
www.bee-research.umcs.pl
Konsultacje

środa: 12.00-13.00


 nazwa zespołu: Konsultacje prof. ucz. dr hab. Aneta Ptaszyńska


konsultacje zdalne:

kod dostępu: 5vxghpq

 

pokój: 0221B

 

Web of Science ResearcherID AAG-7172-2021.

 

Członkini Rady Młodych Naukowcow UMCS. Konsultacje w sprawach Młodych Naukowców proszę zgłaszać mailowo lub też osobiście w trakcie konsultacji w środy lub zdalnie przez platformę Teams we wtorki w godz. 9.00-11.00. Serdecznie zapraszam wszystkich do współpracy i rozmów.

 

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Od 2022r. ekspert z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP oddelegowany do prac w Grupie Roboczej ds. Zapylaczy, wchodzącej w ramy Platformy ds. Bioróznorodności Komisji Europejskiej (EU Biodiversity Platform, EUBP).

Od 2020r. pomysłodawca i koordynator EU Green week w Lublinie pt.: „Spacer żywiołów: woda, ziemia powietrze.

Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS zajmuje się badaniami dotyczącymi sposobów zabezpieczania pszczół przed pestycydami oraz nosemozą, groźną chorobą pszczoły miodnej. Prowadzi prace eksperymentalne nad substancjami syntetycznymi i naturalnymi które mogłyby stać się podstawą środków zwalczających nosemozę i poprawiających kondycje pszczół. Dr hab. Ptaszyńska współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a wyniki jej badań stały się podstawą trzech zgłoszeń patentowych, dwóch wdrożeń i wielu publikacji naukowych. Laureatka konkursu „Kobieta na medal” w 2017r., oraz zwyciężczyni 9 edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowacja jest kobietą” w 2018r. Prowadzone przez dr hab. Ptaszyńską badania zostały wyróżnione:

  • Srebrnym medal przyznanym na 70. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze.
  • Złotym medalem przyznanym przez międzynarodowe jury EURO INVENT na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinventw Iasi w Rumunii.
  • Złotym medalem przyznanym przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinvent.
  • Międzynarodową nagrodą EIFFEL przyznaną przez Francuską Federację Wynalazców podczas 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018 w Paryżu.

Jej badania, jako jedyne z Lubelszczyzny znalazły się w publikacji wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) pt. „Science in Poland in 34 Snapshots”, w której zaprezentowano 34 zespoły badawcze. W 2019 r. dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS została uhonorowana zespołową Nagrodą Marii Curie-Skłodowskiej, za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny osiągnięcie i odkrycia naukowe. Została również uhonorowana Bene Meritus Terrae Lublinensi jako laureatka w kategorii Nauka - nauki przyrodnicze. Bene Meritus Terrae Lublinensi honoruje osoby szczególnie zasłużone dla Lublina i Lubelszczyzny.

 


Działalność naukowa

 

Problematyka badawcza

 

1. Środki zabezpieczające pszczoly przed pestycydami.

2. Badania grzybów chorobotwórczych dla pszczoly miodnej należących do typów mikrosporydia (Microsporidia) i workowce (Ascomycota)

  • Mikroskopijne grzyby pasożytnicze pszczoły miodnej (Apis mellifera) i choroby przez nie wywoływane:nosemoza (patogen: Nosema apis, Nosema ceranae), grzybica otorbielakowa (patogen: Ascosphaera apis), grzybica kropidlakowa (patogen: Aspergillus flavus, A.fumigatus, A.niger).
  • Nowe substancje lecznicze przeciwko mikroskopijnym grzybom chorobotwórczym z rodzajów Nosema i Candida.