Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Ptaszyńska

dr hab. Aneta Ptaszyńska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-6413-6028
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8960832900
www.bee-research.umcs.pl
Konsultacje

środa: 12.00-13.00


 nazwa zespołu: Konsultacje prof. ucz. dr hab. Aneta Ptaszyńska


konsultacje zdalne:

kod dostępu: 5vxghpq

 

pokój: 0221B

 

Web of Science ResearcherID AAG-7172-2021.

 

Członkini Rady Młodych Naukowcow UMCS. Konsultacje w sprawach Młodych Naukowców proszę zgłaszać mailowo lub też osobiście w trakcie konsultacji w środy lub zdalnie przez platformę Teams. Serdecznie zapraszam wszystkich do współpracy i rozmów.

 

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

2023r. reprezentatka Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie VIII Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, na sesji tematycznej pt. „Food Business & Industry Communities: Securing Sustainability”, siedziba główna Organizacji Narodów Zjednoczonych (Izba ECOSOC), 10 lutego 2023 r., Nowy Jork, USA.

Od 2022r. ekspertka reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w Grupie Roboczej ds. Zapylaczy, wchodzącej w ramy Platformy ds. Bioróżnorodności Komisji Europejskiej (EU Biodiversity Platform, EUBP).

Od 2020r. pomysłodawczyni i koordynatorka EU Green week w Lublinie pt.: „Spacer żywiołów: woda, ziemia powietrze.

Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS zajmuje się badaniami dotyczącymi sposobów zabezpieczania pszczół przed pestycydami oraz nosemozą, groźną chorobą pszczoły miodnej. Prowadzi prace eksperymentalne nad substancjami syntetycznymi i naturalnymi które mogłyby stać się podstawą środków zwalczających nosemozę i poprawiających kondycje pszczół. Dr hab. Ptaszyńska współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a wyniki jej badań stały się podstawą trzech zgłoszeń patentowych, dwóch wdrożeń i wielu publikacji naukowych. Laureatka konkursu „Kobieta na medal” w 2017r., oraz zwyciężczyni 9 edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowacja jest kobietą” w 2018r. Prowadzone przez dr hab. Ptaszyńską badania zostały wyróżnione:

  • Srebrnym medal przyznanym na 70. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA w Norymberdze.
  • Złotym medalem przyznanym przez międzynarodowe jury EURO INVENT na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinventw Iasi w Rumunii.
  • Złotym medalem przyznanym przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinvent.
  • Międzynarodową nagrodą EIFFEL przyznaną przez Francuską Federację Wynalazców podczas 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018 w Paryżu.

Jej badania, jako jedyne z Lubelszczyzny znalazły się w publikacji wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) pt. „Science in Poland in 34 Snapshots”, w której zaprezentowano 34 zespoły badawcze. W 2019 r. dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS została uhonorowana zespołową Nagrodą Marii Curie-Skłodowskiej, za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny osiągnięcie i odkrycia naukowe. Została również uhonorowana Bene Meritus Terrae Lublinensi jako laureatka w kategorii Nauka - nauki przyrodnicze. Bene Meritus Terrae Lublinensi honoruje osoby szczególnie zasłużone dla Lublina i Lubelszczyzny.

 


Działalność naukowa

Patenty:

PL 241381. Alkoholowy ekstrakt etanolowy z roślin z rodzaju Cannabis do zastosowania w preparatach zabezpieczających pszczoły przed szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczających nosemozę. Twórcy: Aneta A. Ptaszyńska, Rafał Kuźniewski, Daniel Załuski.

PL. 241380. Wodny ekstrakt etanolowy z roślin z rodzaju Cannabis do zastosowania w preparatach zabezpieczających pszczoły przed szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczających nosemozę. Twórcy: Aneta A. Ptaszyńska, Rafał Kuźniewski, Daniel Załuski.

PL. 233794. Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii. Twórcy: Aneta A. Ptaszyńska, Wanda Małek, Grzegorz Borsuk, Mirosław Grzęda, Magdalena Wicha, Artur Pachla.

PL. 232685. Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności. Twórcy: Aneta A. Ptaszyńska, Grzegorz Borsuk, Daniel Załuski, Małgorzata Cytryńska, Wiesław Mułenko, Agnieszka Zdybicka-Barabas.

PL. 231692. Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół. Twórcy: M. Trytek, A. Ptaszyńska, D. Gryko, G. Borsuk.

 

Staże i wyjazdy naukowe

2019 – staż naukowy na Queen Mary Univeristy of London w Epigenetic Hub (Hurd Lab).

2017 - indywidualny grant naukowy finansowany z środków EU: GB-TAF-7137: Pinning down Francis Walker’s Insects with the first zoological epitypes. SYNTHESYS Project funding, Access Call 4, 13 October 2016, under a funding contract from the European Commission’s, Londyn NHM - Imperial College London.

2017 - Agricultural University of Athens, Grecja, Erasmus Plus H.E. Staff Mobility for Training.

2016 – staż naukowy w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

2012 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Zakład Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej oraz  Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman.

1999 – Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Biochemii i Biofizyki, Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA, roczny staż naukowy w ramach wykonywania części praktycznej pracy magisterskiej.