PRACOWNIA MIKROSKOPOWA

Adres

ul. Akademicka 33
20-033 Lublin

Kontakt

Pełnomocnik Dyrekcji INB ds. Pracowni


Pracownicy

mgr Jarosław Pawelec
pokój 125B, tel. 660 342 397

mgr Barbara Zarzyka
pokój 33B, tel. 81 5375041


 

 

Strona WWW

https://www.umcs.pl/pl/instytutowa-pracownia-mikroskopowa,19085.htm

Opis

Pracownia powstała w 2001 roku z inicjatywy Zakładu Anatomii Porównawczej i Antropologii jako jednostka wydziałowa podległa dziekanowi. W latach 2001-2012 kierownikiem Pracowni był prof. dr hab. Antoni Gawron. Od grudnia 2019 r., jako Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych, Instytutową Pracownią Mikroskopową kieruje dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS, której do końca września 2019 podlegała Pracownia Mikroskopii Elektronowej.

Pracownia uczestniczy w badaniach naukowych Wydziału BiB poprzez wykonywanie dla zakładów prac z zakresu transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ponadto pełni rolę dydaktyczną poprzez udział w zajęciach obejmujących zagadnienia technik mikroskopowych. Uzupełnieniem tej funkcji jest też coroczne uczestnictwo w skierowanych do młodzieży szkolnej akcjach popularyzatorskich i promujących Wydział, takich jak Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Wydziału oraz w indywidualnych pokazach dla szkół.