Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Kozłowska

dr Monika Kozłowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2020/2021


zdalne: poniedziałek, 10.00-11.00 (MS Teams, kod dostępu: 394ij5h)


stacjonarne: środa, 11.00-12.00 (pokój 284B)


 


Dyżur opiekuna roku: czwartek 10.15-11 (MS Teams, kod dostępu: 394ij5h)

Działalność naukowa

Główna problematyka badawcza dotyczy mikroskopijnych grzybów pasożytniczych roślin naczyniowych:

bogactwo i różnorodność gatunkowa, ekologia, udział i rola w strukturze zbiorowisk roślinnych (głównie naturalnych), rozprzestrzenienie (grzyby inwazyjne), dynamika występowania grzybów na tle fenologicznego rozwoju roślin, biologia, taksonomia.

Granty

2001-2004 – KBN Nr 6P04C 074 21. Temat: "Mikroskopijne grzyby pasożytnicze grądu (Tilio-Carpinetum) w Białowieskim Parku Narodowym" (kierownik grantu).

2009-2012 – MNiSW Nr N/N304/172436. Temat: „Grzyby pasożytnicze w strukturze górskich zbiorowisk leśnych podlegających sukcesji wtórnej” (wykonawca).

 

Ważniejsze publikacje

 Artykuły naukowe

Borsuk G., Kozłowska M.,Anusiewicz M., Olszewski K. 2018. A scientific note on DNA fragmentation rates in sperm collected from drones and spermathecae of queens of different age, with possible implications on the scattered brood phenomenon. Apidologie 49 (6): 803-806.     

Borsuk G., Kozłowska M.,Anusiewicz M., Paleolog J. 2018. Nosema ceranae changes semen characteristics and damages sperm DNA in honeybee drones. ISJ 15: 197-202.

Kozłowska M., Mułenko W., Bacigálová K., Wołczańska A., Świderska-Burek U., Pluta M. 2016. Microfungi of the Tatra Mountains. Part 7. Correction of some data from herbaria and the literature. Acta Mycol. 51 (2): 1081.       

Mułenko W., Kozłowska M., Bacigálová K., Świderska-Burek U., Wołczańska A., 2014. Microfungi of the Tatra Mts. 6. Fungus-like organisms: Albuginales, Peronosporales and Pythiales. Acta Mycol. 49 (1): 3–21.

Bacigálová K., Petrýdesová J., Mułenko W., Kozłowska M. 2014. Taphrina potentillae – new species for Slovakia. Biologia 69 (2): 417-440.

Mułenko W.,Kozłowska M., 2010. Dynamics of fungi against the background of host plant phenology. Part I. List of microfungi infecting Stellaria holostea. Pol. Bot. Journal 55 (2): 417-440.

Mułenko W.,Bácigalová K., Kozłowska M., 2006. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 4. Melampsoridium hiratsukanum (Urediniomycetes). Pol. Bot. Stud. 22: 399-405.

Kozłowska M., Mułenko W., 2005. Notes on some species of Ascochyta (Coelomycetes) new and rare for Poland (Niektóre gatunki Ascochyta rzadkie i nowe dla Polski). Acta Mycol. 40 (1): 43-47.

Mułenko W., Kozłowska M., Schubert K., 2004. Cladosporium galii sp. nov. on Galium odoratum from Poland. Mycotaxon 90 (2): 271-274.

Wołczańska A., Kozłowska M., Piątek M., Mułenko W. 2004. Survey of the genus Discosia in Poland. Pol. Bot. Journal 49 (1): 55-61.

Opracowania monograficzne

Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz A, Mamczarz M. 2019. An Annotated Catalogue of the Fungal Biota of the Roztocze Upland. Richness, Diversity and Distribution.Maria Curie-Skłod. Univ. Press, Polish Bot. Soc., 449 pp.

Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz A., Wołkowycki M. 2019. Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.Maria Curie-Skłod. Univ. Press, 147 pp.

Kozłowska M., Heluta V., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin, 192 pp.

Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin, 204 pp.

Mułenko W., Kozłowska M., [Sałata B.,], 2004. Microfungi of the Tatra National Park. A checklist.. Biodiversity of the Tatra National Park. Vol. 1. W.Szafer Inst. Bot. Pol. Acad. Sci. Kraków, 68 pp.

Rozdziały w opracowaniach monograficznych

 Mułenko W., Heluta V., Kozłowska M., Bazyuk-Dubey I. 2016. Świat roślin, grzybów, śluzowców i porostów na Roztoczu – Grzyby i śluzowce. In: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.). Roztocze. Przyroda i człowiek.

Mułenko W., Kozłowska M., Radliński B. 2013. Świat grzybów, porostów i roślin – Grzyby. In: Reszel R. Grądziel T. (eds.). Roztoczański Park Narodowy przyroda i człowiek. Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 93-98.

Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M., 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. In: Z. Mirek (ed.) Biological Invasions in Poland: 1: 49-71. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Hormiactis … Microdochium. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 413-422. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., Wołczańska A., 2008. Asterosporium … Discogloeum. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 536-564. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mułenko W., Kozłowska M., 2008. Ascochyta, Ascochytella and Ascochytula. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 514-529. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mułenko W., Kozłowska M., 2008. Ascochyta, Ascochytella and Ascochytula. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 514-529. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Hypochytridioromycota.In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 13. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mułenko W., Kozłowska M., 2008. Taphrinales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 236-240. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Thelebolales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 240. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Trichosphaeriales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 240-241. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Verrucuriales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 241. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Microstromatales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 263. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozak E., Kozłowska M.,2008. Fusidium … Helminthosporium. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 403-413. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M.,2008. Trichoderma In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 500-504. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Wołczańska A., Kozłowska M., 2008. Discosia. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 565. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Ruszkiewicz-Michalska M., Kozłowska M., 2008. Phoma. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 594-611. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Plasmodiophoromycota.In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 682-683. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.