Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Kozłowska

dr Monika Kozłowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2022/2023


zdalne: wtorek, 13.00-14.00 (MS Teams, kod dostępu: 394ij5h)


stacjonarne: czwartek, 10.30-11.30 (pokój 284B)


 


Dyżur opiekuna roku: czwartek, 10.00-11.00 (MS Teams, kod dostępu: 394ij5h)

Działalność naukowa

Główna problematyka badawcza dotyczy mikroskopijnych grzybów pasożytniczych roślin naczyniowych:

bogactwo i różnorodność gatunkowa, ekologia, udział i rola w strukturze zbiorowisk roślinnych (głównie naturalnych), rozprzestrzenienie (grzyby inwazyjne), dynamika występowania grzybów na tle fenologicznego rozwoju roślin, biologia, taksonomia.

Granty

2001-2004 – KBN Nr 6P04C 074 21. Temat: "Mikroskopijne grzyby pasożytnicze grądu (Tilio-Carpinetum) w Białowieskim Parku Narodowym" (kierownik grantu).

2009-2012 – MNiSW Nr N/N304/172436. Temat: „Grzyby pasożytnicze w strukturze górskich zbiorowisk leśnych podlegających sukcesji wtórnej” (wykonawca).

 

Ważniejsze publikacje

 Artykuły naukowe

Ruszkiewicz-Michalska M. Kozłowska, M., Wilk M., Janik-Superson K., Mułenko W. 2021. The Known, the Unknown, and the Expected: 130 Years of Research on Non-Lichenized Fungi and Fungus-Like Organisms in the Białowieza Primeval Forest, Poland. Forests 12, 518. https://doi.org/ 10.3390/f12050518

Borsuk G., Kozłowska M.,Anusiewicz M., Olszewski K. 2018. A scientific note on DNA fragmentation rates in sperm collected from drones and spermathecae of queens of different age, with possible implications on the scattered brood phenomenon. Apidologie 49 (6): 803-806.     

Borsuk G., Kozłowska M.,Anusiewicz M., Paleolog J. 2018. Nosema ceranae changes semen characteristics and damages sperm DNA in honeybee drones. ISJ 15: 197-202.

Kozłowska M., Mułenko W., Bacigálová K., Wołczańska A., Świderska-Burek U., Pluta M. 2016. Microfungi of the Tatra Mountains. Part 7. Correction of some data from herbaria and the literature. Acta Mycol. 51 (2): 1081.       

Mułenko W., Kozłowska M., Bacigálová K., Świderska-Burek U., Wołczańska A., 2014. Microfungi of the Tatra Mts. 6. Fungus-like organisms: Albuginales, Peronosporales and Pythiales. Acta Mycol. 49 (1): 3–21.

Bacigálová K., Petrýdesová J., Mułenko W., Kozłowska M. 2014. Taphrina potentillae – new species for Slovakia. Biologia 69 (2): 417-440.

Mułenko W.,Kozłowska M., 2010. Dynamics of fungi against the background of host plant phenology. Part I. List of microfungi infecting Stellaria holostea. Pol. Bot. Journal 55 (2): 417-440.

Mułenko W.,Bácigalová K., Kozłowska M., 2006. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 4. Melampsoridium hiratsukanum (Urediniomycetes). Pol. Bot. Stud. 22: 399-405.

Kozłowska M., Mułenko W., 2005. Notes on some species of Ascochyta (Coelomycetes) new and rare for Poland (Niektóre gatunki Ascochyta rzadkie i nowe dla Polski). Acta Mycol. 40 (1): 43-47.

Mułenko W., Kozłowska M., Schubert K., 2004. Cladosporium galii sp. nov. on Galium odoratum from Poland. Mycotaxon 90 (2): 271-274.

Wołczańska A., Kozłowska M., Piątek M., Mułenko W. 2004. Survey of the genus Discosia in Poland. Pol. Bot. Journal 49 (1): 55-61.

Opracowania monograficzne

Mułenko W., Bacigálová K., Kozłowska M., Świderska-Burek U., Wołczańska A., Chmiel M.A. 2020. The Microfungi of the Tatra Mountains and Surrounding Areas. An Annotated Catalogue. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 484 pp.

Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz A, Mamczarz M. 2019. An Annotated Catalogue of the Fungal Biota of the Roztocze Upland. Richness, Diversity and Distribution.Maria Curie-Skłod. Univ. Press, Polish Bot. Soc., 449 pp.

Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz A., Wołkowycki M. 2019. Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.Maria Curie-Skłod. Univ. Press, 147 pp.

Kozłowska M., Heluta V., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin, 192 pp.

Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin, 204 pp.

Mułenko W., Kozłowska M., [Sałata B.,], 2004. Microfungi of the Tatra National Park. A checklist.. Biodiversity of the Tatra National Park. Vol. 1. W.Szafer Inst. Bot. Pol. Acad. Sci. Kraków, 68 pp.

Rozdziały w opracowaniach monograficznych

Mułenko W., Heluta V., Kozłowska M., Bazyuk-Dubey I. 2016. Świat roślin, grzybów, śluzowców i porostów na Roztoczu – Grzyby i śluzowce. In: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.). Roztocze. Przyroda i człowiek.

Mułenko W., Kozłowska M., Radliński B. 2013. Świat grzybów, porostów i roślin – Grzyby. In: Reszel R. Grądziel T. (eds.). Roztoczański Park Narodowy przyroda i człowiek. Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 93-98.

Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M., 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. In: Z. Mirek (ed.) Biological Invasions in Poland: 1: 49-71. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Hormiactis … Microdochium. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 413-422. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., Wołczańska A., 2008. Asterosporium … Discogloeum. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 536-564. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mułenko W., Kozłowska M., 2008. Ascochyta, Ascochytella and Ascochytula. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 514-529. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mułenko W., Kozłowska M., 2008. Ascochyta, Ascochytella and Ascochytula. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 514-529. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Hypochytridioromycota.In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 13. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mułenko W., Kozłowska M., 2008. Taphrinales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 236-240. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Thelebolales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 240. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Trichosphaeriales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 240-241. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Verrucuriales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 241. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Microstromatales. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 263. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozak E., Kozłowska M.,2008. Fusidium … Helminthosporium. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 403-413. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M.,2008. Trichoderma In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 500-504. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Wołczańska A., Kozłowska M., 2008. Discosia. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 565. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Ruszkiewicz-Michalska M., Kozłowska M., 2008. Phoma. In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 594-611. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kozłowska M., 2008. Plasmodiophoromycota.In: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds) A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland. 9: 682-683. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.