Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Pieróg

dr Mateusz Pieróg
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I FARMAKOLOGII
Telefon
537-50-10
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii

dyżur stacjonarny: pokój 14B
Czwartek, godz. 11:30 - 12:30

dyżur MS Teams: kod zespołu - do5ine2
Środa, godz. 12:30 - 13:30

Consultation (Department of Animal Pysiology and Pharmacology)

Thursday 11:30–12:30 - room 14B

Wednesday 12:30–13:30 - MS Teams, a team code: do5ine2

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

  • Badanie mechanizmów leżących u podstaw powstawania wybranych zaburzeń neurologicznych i neuropsychiatrycznych (padaczka, depresja, stany lękowe).
  • Poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym.
  • Ocena toksyczności nowych związków.
  • Interakcje lekowe.
  • Badanie substancji neuroaktywnych w modelu drgawkowym i lękowym u danio pręgowanego.

 

  • Studies on the mechanisms underlying the pathogenesis of some neurological and neuropsychiatric disorders (epilepsy, depression, anxiety).
  • Searching of new antiepileptic, antidepressant and anxiolytic compounds.
  • Toxicity studies of new compounds.
  • Drug-drug interactions.
  • Studies of neuroactive compounds in the zebrafish model of seizure and anxiety.