Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Bernard Staniec

prof. dr hab. Bernard Staniec
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
537 50 19
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 13.00-14.00. - online MS Teams


wtorek 11.30-13.00 - dyżur stacjonarny, pok. 173

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Tmatyka badawcza

-        Ewaluacja systematyczna i filogenetyczna chrząszczy kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) na podstawie cech morfologicznych, anatomicznych, biochemicznych i molekularnych różnych stadiów rozwojowych – weryfikacja statusu taksonów i budowanie naturalnego systemu klasyfikacji w oparciu o pokrewieństwa filogenetyczne.

-        Taksonomia grzybów symbiotycznych związanych z mrówkami saproksylicznymi z rodzaju Lasius.

-        Zmienność mikrobiomu owadów, głównie chrząszczy, w aspekcie ich pozycji systematycznej, specjalizacji środowiskowych i troficznych oraz cech fizjologicznych – gatunki myremkofilne, saproksyliczne oraz zoofagiczne.

-        Biologia chrząszczy, głównie z rodziny kusakowatych (Coleoptera; Staphylinidae) oparta na obserwacjach terenowych i laboratoryjnych - cykle życiowe, fenologia, wybrane aspekty ekologii i behawioru.

-        Różnorodność biologiczna, z elementami zoogeografii i ekologii chrząszczy Polski.

-        Aktywność biologiczna substancji pochodzenia zwierzęcego w stosunku do wybranych patogenów pszczoły miodnej i ludzi oraz niektórych linii komórek nowotworowych. 

 Ważniejsze publikacja (lata 2016-2020)

 1. Kunat M., Wagner G.K., Staniec B., Jaszek M., Matuszewska A., Stefaniuk D.& Ptaszyńska A. A. 2020. Aqueous extracts of jet-black ant Lasius fuliginosus nests for controlling nosemosis, a disease of honeybees caused by fungi of the genus Nosema. The European Zoological Journal, 87: 1, 770-780, DOI: 10.1080/24750263.2020.1845405. Punkty MNiSW.
 2. Kaczmarczyk-Ziemba A., Zagaja M, Wagner GK, Pietrykowska- Tudruj E, Staniec B. 2020. The microbiota of the Lasius fuliginosusPella laticollis myrmecophilous interaction. The European Zoological Journal, 87: 1, 754-769, DOI:10.1080/24750263.2020.1844322..
 3. Wojda, I., B. Staniec, M. Sułek, and J. Kordaczuk. 2020. The greater wax moth Galleria mellonella: biology and use in immune studies. Pathogens and Disease 78(9):1-15. DOI: 10.1093/femspd/ftaa057
 4. Kaczmarczyk-Ziemba A, Zagaja M, Wagner GK, Pietrykowska- Tudruj E, Staniec B. 2020. First insight into microbiome profiles of myrmecophilous beetles and their host, red wood ant Formica polyctena (Hymenoptera: Formicidae)— A case study. Insects, 11:134. DOI: 10.3390/insects11020134.
 5. Staniec B, Pietrykowska-Tudruj E. 2019. Pupae of the mega-diverse rove beetle tribe Staphylinini (Coleoptera, Staphylinidae): their traits and systematic significance. ZooKeys, 877: 133–159. https://doi.org/10.3897/zookeys.877.35715.
 6. Wiater, A., Pleszczyńska M., Pietrykowska‐Tudruj E., Janczarek M., Staniec B., Szczodrak J. 2019. Isolation and characterization of α-(1→3)-glucan-degradingbacteria from the gut of Diaperis bolete feeding on Laetiporus sulphureus. Entomological Science, 22: 36–41. doi:10.1111/ens.12332.
 7. Pietrykowska-Tudruj E.; Staniec B., Wagner G. K., Zagaja M. 2019. Re-descriptions of mature larvae of two predatory species of Nudobius and Gabrius associated with bark beetle galleries (Coleoptera: Staphylinidae). Zootaxa, 4674 (5): 581–599.
 8. Staniec B, Zagaja M, Pietrykowska-Tudruj E, Wagner G. K. 2018. Comparative larval ultramorphology of some myrmecophilous Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae), with a first description of the larvae of Amidobia talpa (Heer O, 1841) and Oxypoda haemorrhoa (Mannerheim C.G., 1830), associated with the Formica rufa species group. ZooKeys, 808: 93–114. https://doi.org/10.3897/zookeys.808.29818.
 9. Bordoni A., Staniec B. 2018. Description of Neoxantholinus koghianus sp. n. and its larva from New Caledonia (Coleoptera, Staphylinidae, Xantholinini). Zootaxa, 4446 (2): 247–256. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4446.2.4.
 10. Staniec B, Pietrykowska-Tudruj E, Pawlęga K. 2018. First description of the larva of Dinaraea Thomson, 1858, with comments on chaetotaxy, pupa, and life history based on two saproxylic species from Europe (Staphylinidae, Aleocharinae, Athetini). ZooKeys 752: 99–123. https://doi.org/10.3897/zookeys.752.24440.
 11. Zagaja M., Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E.&Trytek M. 2017. Biology and defensive secretion of myrmecophilous Thiasophila spp. (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) associated with the Formica rufa species group, Journal of Natural History, http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2017.1387299.
 12. Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., Czepiel-Mil K. 2016. Larva Of Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae) – an obligatory saproxylic and mycophagous species associated with Fomitopsis pinicola: notes on tergal gland system and behavior. Annales Zoologici, 66 (1): 83-100. 10.3161/00034541ANZ2016.66.1.006.
 13. Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., Wagner G. K.2016. Ultramorphological characteristics of unknown larva of Phloeonomus punctipennis Thomson, 1867 (Coleoptera; Staphylinidae; Omaliinae) – an obligate saproxylic species: notes on chaetotaxy and ecological preferences. Zootaxa, 4171(3): 475-490. http://doi.org/10.11646/zootaxa.0000.0.0.