Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Strubińska

dr Joanna Strubińska
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 537 50 41
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
-
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21 będą odbywały się


w środy od 14.00 do 16.00


Konsultacje odbywać się będą w formie ustalonej ze studentem - stacjonarnie lub zdalnie.


Potrzebę i wybraną formę konsultacji (stacjonarną/zdalną) proszę zgłaszać mailowo do środy do godziny 12.00


W szczególnych przypadkach możliwe jest też mailowo ustalenie indywidualnych dni/godzin konsultacji.


Konsultacje online odbywać się będą na Wirtualnym Kampusie:


dr Joanna Strubińska - Konsultacje online - semestr letni 2020/21
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9734#section-


 

Adres

Akademicka 19 p.29B
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem dydaktycznym prowadzącym zajęcia w szerokopojetym obszarze biologii komórki.

Obecnie są to:

- Wykłady - Biologia komórki - kurs podstawowy dla studentów I stopnia Biotechnologii

                  - Cytologii dla studentów I stopnia Bioanalityki

                  - Biologia komórki dla studentów I stopnia Chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

                  - Techniki znakowania cząsteczek biologicznych dla studentów II stopnia Biologii eksperymentalnej

                  - Cell Biology dla studentów I stopnia Medical Biology

- Laboratoria - Biologia komórki - kurs podstawowy dla studentów I stopnia Biotechnologii

                   - Biologia komórki dla studentów I stopnia Chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

                   - Techniki znakowania cząsteczek biologicznych dla studentów II stopnia Biologii eksperymentalnej

                   - Cell Biology dla studentów I stopnia Medical Biology

- Seminaria - seminarium licencjackie dla studentów I stopnia Biologii i Biotechnologii

 

W przeszłości były to również:

Biologia komórki- kurs rozszerzony dla studentów biologii, Biologia komórki dla studentów Ochrony środowiska, Biologia komórki dla studentów Nauczania biologii i chemii/biologii i geografii, Biologii komórki dla studentów studiów podyplomowych, Struktura a funkcja komórki, Podstawy biologii medycznej oraz Biologia medyczna, Pracownia specjalizacyjna, Pracownia magisterska

Realizowane tematy prac licencjackich:

 1. Apoptoza i jej znaczenie w przebiegu i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
 2. Białka Hsp70 jako obrońcy komórek i cel terapeutyczny
 3. Białka jądrowe związane z DNA i ich rola w procesach fizjologicznych i patologicznych
 4. Bioluminescencja w naturze i nowych technologiach
 5. Cytoszkielet mikrotubularny w podziałach komórek zwierzęcych
 6. Główne przyczyny i mechanizmy hepatotoksyczności
 7. Lizosomalna rola systemu wakuolarnego w komórce roślinnej
 8. Metody wykrywania apoptozy i ich zastosowanie w medycynie sądowej
 9. Neurodegeneracja i neuroprotekcyjne działanie związków pochodzenia naturalnego
 10. Pronowotworowe działanie dymu tytoniowego
 11. Rola białek adhezyjnych w procesie nowotworzenia
 12. Rola wirusów w genezie i terapii nowotworów
 13. Rola komórek układu immunologicznego w obronie przeciwnowotworowej
 14. Rola proteasomów w patogenezie i terapii nowotworów
 15. Rola telomerów i telomerazy w funkcjonowaniu komórek eukariotycznych
 16. Rola zegara biologicznego w cyklu życiowym komórek.
 17. Stres i współtolerancja stresów w organizmie roślinnym.
 18. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie i badaniach biologicznych
 19. Starzenie się organizmów w kontekście programowanego starzenia komórkowego
 20. Ślady biologiczne w badaniach kryminalistycznych
 21. Terapia fotodynamiczna – szanse i zagrożenia
 22. Tratwy lipidowe i ich rola w procesach fizjologicznych i patologicznych
 23. Wpływ bakterii patogennych na powstawanie nowotworów na przykładzie Helicobacter pylori
 24. Wpływ wybranych stresów abiotycznych na wzrost i rozwój roślin
 25. Zaburzenia sygnalizacji międzykomórkowej w chorobach depresyjnych
 26. Zarys procesu karcynogenezy
 27. Zastosowanie mechanizmu CRISPR/Cas9 w inżynierii genetycznej
 28. Zmiany metaboliczne w komórkach nowotworowych

Realizowane tematy prac magisterskich:

 1. Optymalizacja warunków pozyskiwania i wzrostu tkanki kalusowej otrzymanej z korzeni Helianthus annuus L.
 2. Reakcje korzeni słonecznika (Helianthus annuus L.) na stres wywołany ołowiem oraz mechaniczne uszkodzenie korzeni lub pędów
 3. Reakcje pędów słonecznika (Helianthus annuus L.) na stres wywołany ołowiem oraz mechanicznym uszkodzeniem korzeni lub pędów
 4. Wpływ form utlenionych amfoterycyny B na komórki Candida albicans i parapsilosis
 5. Wpływ stresu mechanicznego na wzrost i rozwój bobiku (Vicia faba L. minor)

 

Przewodniczę pracom Wydziałowego Zespołu Programowego dla kierunku Biologia

Jestem również wydziałowym koordynatorem Nocy Biologów