Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Strubińska

dr Joanna Strubińska
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 537 50 41
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
-
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021/22 będą odbywały się: •  w poniedziłki w godzinach 11.00-13.00  zdalnie za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu UMCS: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9734  Chęć zdalnego spotkania proszę zgłaszać mailowo do godziny 10.00

 • w środy w godzinach 14.30 - 15.30  stacjonarnie w pokoju 29B


 


 

Adres

Akademicka 19 p.29B
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem dydaktycznym prowadzącym zajęcia w szeroko pojetym obszarze biologii komórki.

Obecnie są to:

 • Wykłady:

- Biologia komórki - kurs podstawowy dla studentów I stopnia Biotechnologii

- Biologia komórki dla studentów I stopnia Chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

- Techniki znakowania cząsteczek biologicznych dla studentów II stopnia Biologii eksperymentalnej

- Cell Biology - an extensive course dla studentów I stopnia Medical Biology

 • Laboratoria

- Biologia komórki - kurs podstawowy dla studentów I stopnia Biotechnologii

- Biologia komórki dla studentów I stopnia Chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

- Techniki znakowania cząsteczek biologicznych dla studentów II stopnia Biologii eksperymentalnej

- Cell Biology dla studentów I stopnia Medical Biology

 • Seminaria

- seminarium licencjackie dla studentów I stopnia Biologii i Biotechnologii

 

W przeszłości były to również:

Cytologia dla studentów I stopnia Bioanalityki, Biologia komórki- kurs rozszerzony dla studentów biologii, Biologia komórki dla studentów Ochrony środowiska, Biologia komórki dla studentów Nauczania biologii i chemii/biologii i geografii, Biologia komórki dla studentów studiów podyplomowych, Struktura a funkcja komórki, Podstawy biologii medycznej oraz Biologia medyczna, Pracownia specjalizacyjna, Pracownia magisterska, Seminarium magisterskie

Zrealizowane tematy prac licencjackich:

 1. Apoptoza i jej znaczenie w przebiegu i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
 2. Białka Hsp70 jako obrońcy komórek i cel terapeutyczny
 3. Białka jądrowe związane z DNA i ich rola w procesach fizjologicznych i patologicznych
 4. Bioluminescencja w naturze i nowych technologiach
 5. Cytoszkielet mikrotubularny w podziałach komórek zwierzęcych
 6. Główne przyczyny i mechanizmy hepatotoksyczności
 7. Lizosomalna rola systemu wakuolarnego w komórce roślinnej
 8. Metody wykrywania apoptozy i ich zastosowanie w medycynie sądowej
 9. Neurodegeneracja i neuroprotekcyjne działanie związków pochodzenia naturalnego
 10. Pronowotworowe działanie dymu tytoniowego
 11. Rola białek adhezyjnych w procesie nowotworzenia
 12. Rola wirusów w genezie i terapii nowotworów
 13. Rola komórek układu immunologicznego w obronie przeciwnowotworowej
 14. Rola proteasomów w patogenezie i terapii nowotworów
 15. Rola telomerów i telomerazy w funkcjonowaniu komórek eukariotycznych
 16. Rola zegara biologicznego w cyklu życiowym komórek.
 17. Stres i współtolerancja stresów w organizmie roślinnym.
 18. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie i badaniach biologicznych
 19. Starzenie się organizmów w kontekście programowanego starzenia komórkowego
 20. Ślady biologiczne w badaniach kryminalistycznych
 21. Terapia fotodynamiczna – szanse i zagrożenia
 22. Tratwy lipidowe i ich rola w procesach fizjologicznych i patologicznych
 23. Wpływ bakterii patogennych na powstawanie nowotworów na przykładzie Helicobacter pylori
 24. Wpływ wybranych stresów abiotycznych na wzrost i rozwój roślin
 25. Zaburzenia sygnalizacji międzykomórkowej w chorobach depresyjnych
 26. Zarys procesu karcynogenezy
 27. Zastosowanie mechanizmu CRISPR/Cas9 w inżynierii genetycznej
 28. Zmiany metaboliczne w komórkach nowotworowych

Zrealizowane tematy prac magisterskich:

 1. Optymalizacja warunków pozyskiwania i wzrostu tkanki kalusowej otrzymanej z korzeni Helianthus annuus L.
 2. Reakcje korzeni słonecznika (Helianthus annuus L.) na stres wywołany ołowiem oraz mechaniczne uszkodzenie korzeni lub pędów
 3. Reakcje pędów słonecznika (Helianthus annuus L.) na stres wywołany ołowiem oraz mechanicznym uszkodzeniem korzeni lub pędów
 4. Wpływ form utlenionych amfoterycyny B na komórki Candida albicans i parapsilosis
 5. Wpływ stresu mechanicznego na wzrost i rozwój bobiku (Vicia faba L. minor)

 

Przewodniczę pracom Wydziałowego Zespołu Programowego dla kierunku Biologia

Jestem również Wydziałowym koordynatorem Nocy Biologów


Działalność naukowa

Ostatnie publikacje naukowe:

 1. K. Klimek, J. Strubińska, G. Czernel, G. Ginalska, M. Gagoś, 2016, In vitro evaluation of antifungal and cytotoxic activities as also the therapeutic safety of the oxidized form of amphotericin B, Chemico-Biological Interactions, (256) 47-54. (IF 2.618, 30 pkt.)
 2. M. Kachel-Jakubowska, J. Strubińska, A. Matwijczuk, M. Gagoś, 2017, Microscopic and spectroscopic analyses of selected agricultural formulations containing various nanostructures. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 4, 1-9 (IF 0.877, 15 pkt.)
 3. M. Mroczek-Zdyrska, J. Strubińska, A. Hanaka, 2017, Selenium Improves Physiological Parameters and Alleviates Oxidative Stress in Shoots of Lead-Exposed Vicia faba L. minor Plants Grown under Phosphorus-Deficient Conditions, Journal of Plant Growth Regulation, 36: 186-199. (IF 2.166, 35 pkt.)
 4. A. Hanaka, L. Lechowski, M. Mroczek-Zdyrska, J. Strubińska, 2018, Oxidative enzymes activity during abiotic and biotic stresses in Zea mays leaves and roots exposed to Cu, methyl jasmonate and Trigonotylus caelestialium, Physiology and Molecular Biology of Plants, 24: 1-5. (IF 0.883, 25 pkt.)
 5. B. Chudzik , E. Szczuka, A. Leszczuk, J. Strubińska, 2018. Modification of pectin distribution in sunflower (Helianthus annuus L.) roots in response to lead exposure. Environmental and Experimental Botany, Volume 155: 251-259. (IF 3,66, 40 pkt)

Ostatnie publikacje Katedry Biologii Komórki: http://cell.umcs.lublin.pl/publikacje/