Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Strubińska

dr Joanna Strubińska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 537 50 41
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
-
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 będą odbywały się stacjonarnie w pokoju 29B:


- w środy 17.00 - 18.00
- w piątki 8.00 - 9.00.
- w inne dni po wcześniejszym ustaleniu
Możliwe są również konsultacje zdalne za posrednictwem Wirtualnego Kampusu UMCS: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9734 Chęć konsultacji zdalnych proszę zgłaszać mailowo.


 Consultations in the summer term 2022/23 will take place in room 29B:


- on Wednesdays from 17.00 to 18.00
- on Fridays from 8.00 to 9.00 a.m.
- on other days and times after prior arrangement
On-line consultations are also available via the UMCS Virtual Campus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9734 If you would like to meet on-line please email me. 

Adres

Akademicka 19 p.29B
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem dydaktycznym prowadzącym zajęcia w szeroko pojetym obszarze biologii komórki.

Obecnie są to:

 • Wykłady:

- Biologia komórki - kurs podstawowy dla studentów I stopnia Biotechnologii

- Biologia komórki dla studentów I stopnia Chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

- Techniki znakowania cząsteczek biologicznych dla studentów II stopnia Biologii eksperymentalnej

- Cell Biology - an extensive course dla studentów I stopnia Medical Biology

- Regulation of Cellular Proceses - dla studentów II stopnia Molecular Biology

 • Laboratoria

- Biologia komórki - kurs podstawowy dla studentów I stopnia Biotechnologii

- Biologia komórki dla studentów I stopnia Chemii środków bioaktywnych i kosmetyków

- Techniki znakowania cząsteczek biologicznych dla studentów II stopnia Biologii eksperymentalnej

- Cell Biology dla studentów I stopnia Medical Biology

- Regulation of Cellular Proceses - dla studentów II stopnia Molecular Biology

 • Seminaria

- seminarium licencjackie dla studentów I stopnia Biologii i Biotechnologii

 

W przeszłości były to również:

Cytologia dla studentów I stopnia Bioanalityki, Biologia komórki- kurs rozszerzony dla studentów biologii, Biologia komórki dla studentów Ochrony środowiska, Biologia komórki dla studentów Nauczania biologii i chemii/biologii i geografii, Biologia komórki dla studentów studiów podyplomowych, Struktura a funkcja komórki, Podstawy biologii medycznej oraz Biologia medyczna, Pracownia specjalizacyjna, Pracownia magisterska, Seminarium magisterskie

Zrealizowane tematy prac licencjackich:

 1. Wpływ diety na rozwój raka jelita grubego
 2. Molekularne mechanizmy działania kurkuminy i jej wykorzystanie w terapii nowotworów
 3. Wpływ bakterii patogennych na powstawanie nowotworów na przykładzie Helicobacter
 4. Wpływ diety na rozwój raka jelita grubego
 5. Molekularne mechanizmy działania kurkuminy i jej wykorzystanie w terapii nowotworów
 6. Wpływ bakterii patogennych na powstawanie nowotworów na przykładzie Helicobacter pylori
 7. Białka Hsp70 jako obrońcy komórek i cel terapeutyczny
 8. Apoptoza i jej znaczenie w przebiegu i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
 9. Cytoszkielet mikrotubularny w podziałach komórek zwierzęcych
 10. Rola komórek układu immunologicznego w obronie przeciwnowotworowej
 11. Rola proteasomów w patogenezie i terapii nowotworów
 12. Zmiany metaboliczne w komórkach nowotworowych
 13. Tratwy lipidowe i ich rola w procesach fizjologicznych i patologicznych
 14. Ślady biologiczne w badaniach kryminalistycznych
 15. Rola telomerów i telomerazy w funkcjonowaniu komórek eukariotycznych
 16. Rola białek adhezyjnych w procesie nowotworzenia
 17. Pronowotworowe działanie dymu tytoniowego
 18. Starzenie się organizmów w kontekście programowanego starzenia komórkowego
 19. Terapia fotodynamiczna – szanse i zagrożenia
 20. Główne przyczyny i mechanizmy hepatotoksyczności
 21. Neurodegeneracja i neuroprotekcyjne działanie związków pochodzenia naturalnego
 22. Zastosowanie mechanizmu CRISPR/Cas9 w inżynierii genetycznej
 23. Bioluminescencja w naturze i nowych technologiach
 24. Wpływ wybranych stresów abiotycznych na wzrost i rozwój roślin
 25. Białka jądrowe związane z DNA i ich rola w procesach fizjologicznych i patologicznych
 26. Lizosomalna rola systemu wakuolarnego w komórce roślinnej
 27. Zarys procesu karcynogenezy
 28. Zaburzenia sygnalizacji międzykomórkowej w chorobach depresyjnych
 29. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie i badaniach biologicznych
 30. Stres i współtolerancja stresów w organizmie roślinnym.
 31. Rola zegara biologicznego w cyklu życiowym komórek.
 32. Metody wykrywania apoptozy i ich zastosowanie w medycynie sądowej
 33. Rola wirusów w genezie i terapii nowotworów

 

Zrealizowane tematy prac magisterskich:

 1. Optymalizacja warunków pozyskiwania i wzrostu tkanki kalusowej otrzymanej z korzeni Helianthus annuus L.
 2. Reakcje korzeni słonecznika (Helianthus annuus L.) na stres wywołany ołowiem oraz mechaniczne uszkodzenie korzeni lub pędów
 3. Reakcje pędów słonecznika (Helianthus annuus L.) na stres wywołany ołowiem oraz mechanicznym uszkodzeniem korzeni lub pędów
 4. Wpływ form utlenionych amfoterycyny B na komórki Candida albicans i parapsilosis
 5. Wpływ stresu mechanicznego na wzrost i rozwój bobiku (Vicia faba L. minor)

 

Przewodniczę pracom Wydziałowego Zespołu Programowego dla kierunku Biologia

Jestem członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu Oceniającego w Wydziałowym Konkursie na Innowacji Dydaktycznych

Jestem również Wydziałowym Koordynatorem Nocy Biologów


Działalność naukowa

Ostatnie publikacje naukowe:

 1. K. Klimek, J. Strubińska, G. Czernel, G. Ginalska, M. Gagoś, 2016, In vitro evaluation of antifungal and cytotoxic activities as also the therapeutic safety of the oxidized form of amphotericin B, Chemico-Biological Interactions, (256) 47-54. (IF 2.618, 30 pkt.)
 2. M. Kachel-Jakubowska, J. Strubińska, A. Matwijczuk, M. Gagoś, 2017, Microscopic and spectroscopic analyses of selected agricultural formulations containing various nanostructures. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 4, 1-9 (IF 0.877, 15 pkt.)
 3. M. Mroczek-Zdyrska, J. Strubińska, A. Hanaka, 2017, Selenium Improves Physiological Parameters and Alleviates Oxidative Stress in Shoots of Lead-Exposed Vicia faba L. minor Plants Grown under Phosphorus-Deficient Conditions, Journal of Plant Growth Regulation, 36: 186-199. (IF 2.166, 35 pkt.)
 4. A. Hanaka, L. Lechowski, M. Mroczek-Zdyrska, J. Strubińska, 2018, Oxidative enzymes activity during abiotic and biotic stresses in Zea mays leaves and roots exposed to Cu, methyl jasmonate and Trigonotylus caelestialium, Physiology and Molecular Biology of Plants, 24: 1-5. (IF 0.883, 25 pkt.)
 5. B. Chudzik , E. Szczuka, A. Leszczuk, J. Strubińska, 2018. Modification of pectin distribution in sunflower (Helianthus annuus L.) roots in response to lead exposure. Environmental and Experimental Botany, Volume 155: 251-259. (IF 3,66, 40 pkt)

Ostatnie publikacje Katedry Biologii Komórki: http://cell.umcs.lublin.pl/publikacje/