Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Wójcik

Telefon
+48 815375065
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny konsultacji


środa 1.00-12.00  stacjonarnie p. 0017B


piatek 9.30-10.30 on-line (Teams)

Adres

ul. Akademicka 19 (pokój 0117 B- niski parter koło Muzeum Zoologicznego)
20-033 Lublin

O sobie

Naukowo zajmuję się badaniami dotyczącymi uwarunkowań i efektywności kształcenia przyrodniczego, prośrodowiskowego i dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształcenia nauczycieli.

Moja działalność dydaktyczna związana jest przede wszystkim z przygotowaniem studentów  kierunków przyrodniczych do zawodu nauczyciela. Prowadzę zajęcia z pedagogiki, pracy wychowawczej z młodzieżą, emisji głosu, podstaw dydaktyki, dydaktyki przyrody dla studentów II stopnia Biologii i Biotechnologii oraz Ogólnego przygotowania pedagogicznego i Przygotowania pedagogicznego do naucznia w szkole podstawoej dla studentów I stopnia Geografii.