Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Wójcik

dr Anna Wójcik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
PRACOWNIA EDUKACJI BIOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Z MUZEUM ZOOLOGICZNYM
Funkcje
Kierownik Pracowni, Koordynator
Telefon
+48 815375065
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny konsultacji semestr letni 2020/2021


wtorek 14.00-15.00 stacjonarnie, Wydział BiB p.0117B


piątek 15.30-16.30 on-line (MS Teams)

Adres

ul. Akademicka 19 (pokój 0117 B- niski parter koło Muzeum Zoologicznego)
20-033 Lublin

O sobie

Moja działalność dydaktyczna związana jest przede wszystkim z przygotowaniem studentów  kierunków przyrodniczych takich jak Biologia, Biotechnologia, Geografia i Chemia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Prowadzę zajęcia (wykłady, konwersatoria, laboratoria)  z następujących przedmiotów:

 1. pedagogika,
 2. praca wychowawcza z młodzieżą,
 3. podstawy dydaktyki,
 4. dydaktyka przyrody,
 5. podstawy biologii,
 6. pedagogiczne aspekty praktyki zawodowej,
 7. praktyczne aspekty pracy wszkole,
 8. emisja głosu,
 9. soft skills (dla studentów Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Ścisłych).

Jestem ponadto opiekunem praktyk nauczycielskich:

 1. zawodowej z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla studentów II stopnia Biologii i Biotechnologii,
 2. ogólnopedagogicznej dla studentów I i stopnia Geografii,
 3. zawodowej z przyrody w szkole podstawowej dla studentów II stopnia Biologii i Biotechnologii.

Od 2020 roku pełnię funkcję Wydziałowego Koordynatora Kształcenia Nauczycielskiego.


Działalność naukowa

Naukowo zajmuję się badaniami dotyczącymi uwarunkowań i efektywności kształcenia przyrodniczego, prośrodowiskowego i dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej i nieformalnej oraz w systemie kształcenia nauczycieli.

Aktualna problematyka badawcza:

 1. edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach kształcenia,
 2. środki dydaktyczne w pracowni przyrodniczej i biologicznej  - spojrzenie z perspektywy nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela,
 3. autorefleksja studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela przyrody i biologii w kontekście drogi osiągania profesjonalizmu dydaktycznego,
 4. przygotowanie studentów-przyszłych nauczyceli do podejmowania działań kreatywnych.