Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
Telefon
0815375019
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dyżur on line (Teams, kod r5ivgxf):


czwartek 9.30-11.30

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody / Maria Curie-Skłodowska University, Department of Zoology and Nature Protection, Akademicka 19 20-033 Lublin