OBIEKT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS ul Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

Kierownik Obiektu
mgr Agnieszka Wnuk
81 537-50-02, 519-321-143


Portiernia
81 537 59 02

Strona WWW

www.biologia.umcs.pl