OBIEKT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS ul Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

P.o. Kierownika Obiektu
mgr Karolina Łubek
81 537-50-02, 519-321-143


Portiernia
81 537 59 02

Strona WWW

www.biologia.umcs.pl