Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Szałapata

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
81 537 59 35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2021/2022


poniedziałek  12.00 - 13.00
piątek        13.00 -14.00


stacjonarnie p. 337 B

Adres

ul. Akademicka 19/337B
20-033 Lublin

O sobie

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Szalapata

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0945-0257

 

Prowadzone zajęcia:

1. Biochemia - ćwiczenia laboratoryjne

2. Biochemistry - labs

3. Metabolizm wtórny - ćwiczenia laboratoryjne

4. Biochemia metabolitów wtórnych - ćwiczenia laboratoryjne

5. Podstawy biochemii - konwersatoria

6. Elementy chemii organicznej dla biologów - ćwiczenia laboratoryjne

7. Pracownia specjalizacyjna

 


Działalność naukowa

Projekty  naukowe:

2018 - 2021 - "Modyfikacja materiałów biomedycznych inhibitorami enzymów proteolitycznych" 2017/25/B/NZ7/01084, projekt OPUS Narodowe Centrum Nauki, wykonawca (stanowisko post-doc)

2018 - "Enzymatyczna synteza związków o aktywności antymikrobiologicznej i antyoksydacyjnej w dwuskładnikowych układach transformacyjnych" 2016/21/D/NZ9/02460, projekt SONATA Narodowe Centrum Nauki, zadanie - Badania przesiewowe produktów transformacji enzymatycznej w kierunku oceny ich właściwości antymikrobiologicznych, wykonawca

2015 - 2019 - "Analiza wybranych właściwości fizykochemicznych, biologicznych i farmakologicznych materiałów biomedycznych zmodyfikowanych syntetycznym inhibitorem proteaz serynowych" 2014/15/N/NZ7/04092, projekt PRELUDIUM Narodowe Centrum Nauki, kierownik

 

Projekty  dydaktyczne/popularyzujące naukę:

2015 - "Objazdowy Festiwal Nauki czyli nauka bez barier" - projekt finansowany ze środków przyznanych przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy 85/UD/SKILLS/2015 o wykorzystaniu nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonawca