Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Janik-Zabrotowicz

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://cell.umcs.lublin.pl
http://msbms.umcs.pl/
Konsultacje

poniedziałek: 10:00-11:00


czwartek: 14:00-15:00

Działalność naukowa

   Studia na kierunku fizyka ukończyłam w 2003 r., uzyskując stopień magistra fizyki, specjalność: biofizyka. Pracę magisterską zatytułowaną: ”Struktura molekularna antybiotyku Amfoterycyny B w świetle badań spektroskopii fluorescencyjnej”, wykonaną w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki, obroniłam pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława I. Gruszeckiego.

    Dnia 15.12.2009 na mocy uchwały Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS uzyskałam stopień doktora z dziedziny nauk biologicznych. Pracę doktorską zatytułowaną „Wpływ metali ciężkich na molekularne mechanizmy fotoprotekcyjne u roślin Secale cereale” wykonałam w Zakładzie Fizjologii Roślin, Instytutu Biologii pod kierunkiem dr hab. Waldemara Maksymca.

  Dnia 24.01.2018 na mocy uchwały Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Osiągnięcie naukowe stanowi monotematyczny cykl pięciu publikacji pod wspólnym tytułem: „Organizacja molekularna kompleksu białkowo-barwnikowego LHCII w warunkach zmiennego oświetlenia”.

    Tematem badawczym mojej pracy naukowej była głównie organizacja molekularna kompleksu białkowo-barwnikowego LHCII (w układach modelowych oraz na poziomie komórkowym) w warunkach zmiennego oświetlenia. Ponadto zajmowałam się rolą barwników karotenoidowych w fotoprotekcji, a także regulacją mechanizmów fotosyntezy w warunkach wystąpienia w roślinach stresu abiotycznego wywołanego obecnością metali ciężkich. Obecnie zajmuję się określaniem organizacji molekularnej (na podstawie własności spektroskopowych) różnych cząsteczek bioaktywnych (głównie chlorofile) w układach modelowych oraz na poziomie komórkowym.

 

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

01.10.2003 – 30.09.2010 – asystent w Zakładzie Fizjologii Roślin, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS

01.10.2010 – 31.10.2011 - adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS

01.11.20111 – 30.06.2015 - Pracownik ds. naukowo-technicznych Stypendysta FNP w ramach projektu TEAM „Molecular Spectroscopy for Biomedical Studies”, Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, UMCS

01.10.2015 – obecnie – adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki (obecnie Katedra Biologii Komórki), Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS

 

Lista publikacji: 

 1. Janik E., Grudziński W., Gruszecki W.I., Krupa Z. 2008. The xanthophyll cycle pigments in Secale cereale leaves under combined Cd and high light stress conditions. J. Photochem. Photobiol. B: Biol 90, 47-52.  
 2. Gruszecki W.I., Janik E., Grudziński W., Kernen P., Gospodarek M., Maksymiec W., Krupa Z. 2008. Specific molecular aggregation of photosynthetic pigment–protein complex LHCII. Single Molecule Spectroscopy and Imaging Conference 6862 - Proceedings of SPIE 6862.
 3. Gruszecki W.I, Janik E., Luchowski R., Kernen P., Grudziński W., Gryczyński I., Gryczyński Z. Supramolecular organization of the main photosynthetic antenna complex LHCII: A monomolecular study. 2009. Langmuir 25, 9384-9391.
 4. Janik E., Maksymiec W. The chloroplast reaction on abiotic and biotic stress factors. W: Compartmentation of responses to stresses in higher plants, true or false. 2009. Maksymiec W. (red.), Transworld Research Network, Kerla, India 125-147.
 5. Gruszecki W. I., Luchowski R., Zubik M., Grudziński W., Janik E., Gospodarek M., Goc J., Gryczyński Z., Gryczyński I., J. Blue light activates the molecular switch between utilization and dissipation of radiation energy in plants. 2009. J. Plant Physiol. 167, 69-73.
 6. Gruszecki W.I., Zubik M., Luchowski R., Janik E., Grudziński W., Gospodarek M., Goc J., Fiedor L., Gryczyński Z., Gryczyński I. Photoprotective role of the xanthophyll cycle studied by means of modeling of the xanthophyll-LHCII interactions. 2009. Chem. Phys. 373, 122-128. Janik E., Maksymiec W. Mazur R., Garstka M., Gruszecki W.I.
 7. Structural and functional modifications of the major light-harvesting complex II in cadmium or copper-treated Secale cereale. 2010. Plant Cell Physiol. 51, 1330-1340.
 8. Janik E., Maksymiec W., Gruszecki W.I. The photoprotective mechanisms in Secale cereale leaves under Cu and high light stress condition. 2010. J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 101, 47-52.
 9. Trytek M., Janik E., Maksymiec W., Fiedurek J., Lipke A., Majdan M. 2011. The spectral and catalytic studies of chlorophylls and pheophytins in mimetic biotransformation of α-pinene. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 223, 14-24.
 10.  Janik E., Maksymiec W, Grudziński W., Gruszecki W.I. Strong light –induced reorganization of pigment-protein complexes of thylakoid membranes in rye (spectroscopic study). 2012. J. Plant Physiol. 169, 65-71.
 11. Zubik M, Luchowski R., Puzio M., Janik E., Bednarska J., Grudziński W., Gruszecki W.I. The negative feedback molecular mechanism which regulates excitation level in the plant photosynthetic complex LHCII: Towards identification of the energy dissipative state. 2013. Biochim. Biophys. Acta 1827, 355-364.
 12. Janik E., Szczepaniuk J., Maksymiec W. Organization and functionality of chlorophyll-protein complexes in thylakoid membranes isolated from Pb-treated Secale cereale. 2013. J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 125, 98-104.
 13. Janik E., Bednarska J., Zubik M., Puzio M., Luchowski R., Grudziński W., Mazur R., Garstka M., Maksymiec W., Kulik A., Dietler G., Gruszecki W.I. Molecular architecture of plant thylakoids under physiological and light stress conditions: A study of lipid-light-harvesting complex II model membranes. 2013. Plant Cell. 25, 2155-2170.
 14. Lipke A., Trytek M., Feidurek J., Majdan M., Janik E. Spectroscopic and biocatalytic properties of a chlorophyll-containing extract in silica gel. 2013. J. Mol. Struct. 1052, 158-164.
 15. Janik E., Bednarska J., Zubik M., Sowiński K., Luchowski R., Grudziński W., Gruszecki W.I. It is beneficial for the major photosynthetic antenna complex of plants to form trimers? 2015. J. Phys. Chem. DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b04005.
 16. Gruszecki W.I., Kulik A., Janik E., Bednarska J., Luchowski R., Grudziński W., Dietler G. Nanoscale resolution in infrared imaging of protein-containing lipid membranes. 2015. Nanoscale. 7, 14659-14662.
 17. Grudziński W., Janik E., Bednarska J., Welc R., Zubik M., Sowiński K., Luchowski R., Gruszecki W.I. 2016. Light-driven reconfiguration of a xanthophyll violaxanthin in the photosynthetic pigment-protein complex LHCII: a resonance Raman study. J. Phys. Chem. B 120, 4373-4382.
 18. Janik E., Bednarska J., Zubik M., Luchowski R., Mazur R., Sowiński K., Grudziński W., Gruszecki W.I. 2017. A chloroplast “wake up” mechanism: Illumination with weak light activates the photosynthetic antenna function in dark-adapted plants. J. Plant Physiol. 210, 1-8.
 19. Janik E., Bednarska J., Sowiński K., Luchowski R., Zubik M., Grudziński W., Gruszecki W.I. 2017. Light-induced formation of dimeric LHCII. Photosynth. Res. 132, 265-276
 20. Matwijczuk A., Janik E., Luchowski R., Niewiadomy A., Gruszecki W.I., Gagoś M. 2018. Spectroscopic studies of molecular organization of 4-([1,2,4] triazolo [4,3-a] pyridin-3-yl)-6-methylbenzene-1,3-diol in selected solvents. J. Lumin. 194, 208-218
 21. Andrejko M., Siemińska-Kuczer A., Janczarek M., Janik E., Bednarczyk M., Gagoś M., Cytryńska M. 2019. Pseudomonas aeruginosa alkaline protease exhibits a high renaturation capability. Acta Biochim Pol. 66, 91-100. 
 22. Janik-Zabrotowicz E., Arczewska M., Zubik M., Terpiłowski K., Skrzypek T.H., Świetlicka I., Gagoś M. 2019. Cremophor EL nano-emulsion monomerizes chlorophyll a in water medium. Biomolecules, 9, 881.