Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariusz Trytek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIKROBIOLOGII PRZEMYSŁOWEJ I ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
81-537-5933, 81-5375958
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Trytek
www.porphyrinosema.umcs.eu
Konsultacje

wtorek: 11.00-12.00 MS Teams
piątek: 12.00-13.00 (pokój 104A)


 


Mikrobiologia przemysłowa


Inżynieria procesów biotechnologicznych


Grzyby w biotechnologii


Społeczne i prawne aspekty biotechnologii

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Badania z zakresu biokatalizy i katalizy biomimetycznej w kierunku otrzymywania różnego typu produktów bioaktywnych, użytecznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz perfumeryjnym.

- Biotransformacje terpenów przy udziale mikroorganizmów zimnolubnych do cennych związków o właściwościach smakowo-zapachowych i leczniczych;

- Kataliza biomimetyczna z użyciem syntetycznych i naturalnych porfiryn oraz ich form modyfikowanych;

- Badania mechanizmów biokatalitycznej aktywności porfiryn stabilizowanych poprzez ich immobilizację w żelach krzemionkowych.

Biomedyczne zastosowania związków porfirynowych - ocena biologicznej aktywności porfiryn w stosunku do drobnoustrojów patogennych.

- 2016-2019 – Projekt badawczy „Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema.”Narodowe Centrum Nauki - nr 2015/17/B/NZ9/03607 - kierownik

 

Ostatnie publikacje:

Buczek, K.; Deryło, K.; Kutyła, M.; Rybicka-Jasińska, K.; Gryko, D.; Borsuk, G.; Rodzik, B.; Trytek, M. Impact of Protoporphyrin Lysine Derivatives on the Ability of Nosema ceranae Spores to Infect Honeybees. Insects 2020, 11, 504. https://doi.org/10.3390/insects11080504

Buczek K., Trytek M., Deryło K., Borsuk G., Rybicka-Jasińska K., Gryko D., Cytryńska M., Tchórzewski M.  Bioactivity studies of porphyrinoids against microsporidia isolated from honeybees. Scientific Reports 10, 11553 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-68420-5

Kutyła M, Fiedurek J, Gromada A, Jędrzejewski K, Trytek M. Mutagenesis and adaptation of the psychrotrophic fungus Chrysosporium pannorum A-1 as a method for improving β-pinene bioconversion. Molecules. 2020, 25(11), 2589. https://doi:10.3390/molecules25112589

A. Sulborska, B. Horecka, M. Cebrat, M. Kowalczyk, T.H. Skrzypek, W. Kazimierczak, M. Trytek & G. Borsuk Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air. Scientific Reports 9, 14376 (2019) https://doi.org/10.1038/s41598-019-50974-8

A.A. Ptaszyńska, M. Trytek, G. Borsuk, K. Buczek, K. Rybicka-Jasińska & D. Gryko. Porphyrins inactivate Nosema spp. microsporidia. Scientific Reports (2018) 8:5523. DOI:10.1038/s41598-018-23678-8

Zagaja M., Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., Trytek M. (2017) Biology and defensive secretion of myrmecophilous Thiasophila spp. (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) associated with the Formica rufa species group. Journal of Natural History, 51:45–46, 2759–2777, DOI: 10.1080/00222933.2017.1387299

Fiedurek J., Trytek M., Szczodrak J. (2017) Strain improvement of industrially important microorganisms based on resistance to toxic metabolites and abiotic stress. Journal of Basic Microbiology 57, 445–459.

Trytek M, Fiedurek J., Gromada A. (2016) Effect of some abiotic stresses on the biotransformation of α-pinene by a psychrotrophic Chrysosporium pannorum. Biochemical Engineering Journal, 112, 86-93.

Fiedurek J., Trytek M. (2016) The effect of acid and osmotic stress on metabolite production by microorganisms. Postępy Mikrobiologii 55, 195–204.

Paduch R., Trytek M., Król S.K., Kud J., Frant M., Kandefer-Szerszeń M., Fiedurek J. (2016) Biological activity of terpene compounds produced by biotechnological methods. Pharmaceutical Biology, 54, 1096-1107.

Fuks L., Oszczak A., Dudek J., Majdan M., Trytek M. (2016) Removal of the radionuclides from aqueous solutions by biosorption on the roots of the dandelion (Taraxacum officinale). Int. J. Environ. Sci. Technol. 13, 2339-2352.

Trytek M., Jędrzejewski K., Fiedurek J. (2015). Bioconversion of α-pinene by a novel cold-adapted fungus Chrysosporium pannorum. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 42, 181-188.

Trytek M, Fiedurek J, Podkościelna B, Gawdzik B, Skowronek M. (2015) An efficient method for the immobilization of inulinase using new types of polymers containing epoxy groups. J Ind Microbiol Biotechnol, 42, 985-996

Jaroszuk-Ściseł J., Kurek E., Trytek M. (2014) Efficiency of indoleacetic acid, gibberellic acid and ethylene synthesized in vitro by Fusarium culmorum strains with different effects on cereal growth. Biologia Section Cellular and Molecular Biology, 69/3: 281-292.

Lipke A., Trytek M., Fiedurek J., Majdan M., Janik E. (2013). Spectroscopic and biocatalytic properties of a chlorophyll-containing extract in silica gel. Journal of Molecular Structure 1052, 158–164.

Trytek M., Lipke A., Majdan M., Pisarek S, Gryko D. (2013). Homo- and heterogeneous α-pinene photooxidation using a protoporphyrin-derived amide.European Journal of Organic Chemistry 2013, 1653–1658.

Trytek M., Majdan M., Lipke A., Fiedurek J. (2012). Sol–gel immobilization of octaethylporphine and hematoporphyrin for biomimetic photooxidation of α-pinene. Journal of Catalysis 286, 193–205.

Fiedurek J., Trytek M., SkowronekM. (2012) Strategies for improving the efficiency of bioprocesses involving toxic compounds. Current Organic Chemistry 16, 2946-2960.

Trytek M., Janik E., Maksymiec W., Fiedurek J., Lipke A., Majdan M. (2011). The spectral and catalytic studies of chlorophylls and pheophytins in mimetic biotransformation of α-pinene. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry223, 14–24.

Trytek M., Majdan M., Fiedurek J. “Homogeneous and Heterogeneous Free-Based Porphyrins Incorporated to Silica Gel as Fluorescent Materials and Visible Light Catalysts Mimic Monooxygenases” in: Biomimetic Based Applications, ed. Anne George InTech Publisher, 2011, 59-104.