Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Piotr Wlaź

prof. dr hab. Piotr Wlaź
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I FARMAKOLOGII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 59 34
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek: 10.00-11.00, MS Teams (kod do zespołu: p3hge4l)


Czwartek: 10.00-11.00, Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii (pok. 24B)


Consultations


Tuesday: 10:00–11:00 (MS Teams, a team code: p3hge4l)


Thursday: 10:00–11:00 (Department of Animal Pysiology and Pharmacology, room 24B)

Działalność naukowa

Badanie mechanizmów związanych z powstawaniem wybranych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych (padaczka, depresja, stany lękowe).

Poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym.

Ocena wybranych działań niepożądanych nowych związków.

Ocena toksyczności nowych związków.

Interakcje lekowe.

 

Studies on the mechanisms related to the development of selected neurological and psychiatric disorders (epilepsy, depression, anxiety).

Searching of new antiepileptic, antidepressant, and anxiolytic compounds.

Evaluation of adverse effects of the studied compounds.

Toxicity studies of new compounds.

Drug-drug interactions.