Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Żebracki

dr Kamil Żebracki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
+48 (81) 537 59 76
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56182558300
https://orcid.org/0000-0001-7250-4492
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Kamil-Zebracki-2077816383
Konsultacje

Konsultacje w formie stacjonarnej (p. 209A)
lub telefonicznej (+48 (81) 537 59 76):
piątek 9-11

Adres

Akademicka 19 / p. 209A
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

Genomika strukturalna i funkcjonalna bakterii glebowych z rodzaju Rhizobium ze szczególnym uwzględnieniem analizy genów odpowiedzialnych za replikację i aktywną segregację plazmidów oraz genów zaangażowanych w biosyntezę powierzchniowych polisacharydów rizobiów.

Publikacje naukowe:

Marczak M., Wójcik M., Żebracki K., Turska-Szewczuk A., Talarek K., Nowak D., Wawiórka L., Sieńczyk M., Łupicka-Słowik A., Bobrek K., Romańczuk M., Koper P., Mazur A.: PssJ is a terminal galactosyltransferase involved in the assembly of the exopolysaccharide subunit in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Int J Mol Sci, 21, 7764 (2020). doi: 10.3390/ijms21207764.

Pawlik A., Jaszek M., Stefaniuk D., Świderska-Burek U., Mazur A., Wielbo J., Koper P., Żebracki K., Janusz G.: Combined effect of light and nutrients on the micromorphology of the white rot fungus Cerrena unicolor. Int J Mol Sci, 21, 1678 (2019). doi: 10.3390/ijms21051678.

Marczak M., Żebracki K., Koper P., Turska-Szewczuk A., Mazur A., Wydrych J., Wójcik M., Skorupska A.: Mgl2 is a hypothetical methyltransferase involved in exopolysaccharide production, biofilm formation, and motility in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Mol Plant Microbe Interact, 32, 899-911 (2019). doi: 10.1094/MPMI-01-19-0026-R.

Pawlik A., Mazur A., Wielbo J., Koper P., Żebracki K., Kubik-Komar A., Janusz G.: RNA sequencing reveals differential gene expression of Cerrena unicolor in response to variable lighting conditions. Int J Mol Sci, 20, 290 (2019). doi: 10.3390/ijms20020290.

Janusz G., Mazur A., Wielbo J., Koper P., Żebracki K., Pawlik A., Ciołek B., Paszczyński A., Kubik-Komar A.: Comparative transcriptomic analysis of Cerrena unicolor revealed differential expression of genes engaged in degradation of various kinds of wood. Microbiol Res, 207, 256 268 (2018). doi: 10.1016/j.micres.2017.12.007.

Marczak M., Mazur A., Koper P., Żebracki K., Skorupska A.: Synthesis of rhizobial exopolysaccharides and their importance for symbiosis with legume plants. Genes (Basel), 8, E360 (2017). doi: 10.3390/genes8120360.

Zamłyńska K., Komaniecka I., Żebracki K., Mazur A., Sroka-Bartnicka A., Choma A.: Studies on lipid A isolated from Phyllobacterium trifolii PETP02T lipopolysaccharide. Antonie Van Leeuwenhoek, 110, 1413-1433 (2017). doi: 10.1007/s10482-017-0872-0.

Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A., Janusz G., Mazur A., Wielbo J., Koper P., Żebracki K., Kubik-Komar A.: Transcriptome-based analysis of the saprophytic fungus Abortiporus biennis – response to oxalic acid. Microbiol Res, 199, 79-88 (2017). doi: 10.1016/j.micres.2017.03.002.

Choma A., Komaniecka I., Żebracki K.: Structure, biosynthesis and function of unusual lipids A from nodule-inducing and N2-fixing bacteria. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids, 1862, 196-209 (2017). doi: 10.1016/j.bbalip.2016.11.004.

Koper P., Żebracki K., Marczak M., Skorupska A., Mazur A.: RepB proteins of the multipartite Rhizobium leguminosarum bv. trifolii genome discriminate between centromere-like parS sequences for plasmid segregational stability. Mol Microbiol, 102, 446-466 (2016). doi: 10.1111/mmi.13472.

Stasiak G., Mazur A., Koper P., Żebracki K., Skorupska A.: Symbioza rizobiów z roślinami bobowatymi (Fabaceae). Post Mikrobiol, 55, 289-299 (2016).

Mazur A., De Meyer S., Tian R., Wielbo J., Żebracki K., Seshadri R., Reddy T., Markowitz V., Ivanova N., Pati A., Woyke T., Kyrpides N., Reeve W.: High-quality permanent draft genome sequence of Rhizobium leguminosarum bv. viciae strain GB30; an effective microsymbiont of Pisum sativum growing in Poland. Stand Genomic Sci, 10, 36 (2015). doi: 10.1186/s40793-015-0029-6.

Żebracki K., Koper P., Marczak M., Skorupska A., Mazur A.: Plasmid-encoded RepA proteins specifically autorepress individual repABC operons in the multipartite Rhizobium leguminosarum bv. trifolii genome. PLoS One, 10, e0131907 (2015). doi: 10.1371/journal.pone.0131907.

Stasiak G., Mazur A., Wielbo J., Marczak M., Żebracki K., Koper P., Skorupska A.: Functional relationships between plasmids and their significance for metabolism and symbiotic performance of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. J Appl Genet, 55, 515 527 (2014). doi: 10.1007/s13353-014-0220-2.

Projekty badawcze:

2019–2020: „Geny pssV i regA jako hipotetyczne elementy szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. trifolii” (NCN, MINIATURA, 2019/03/X/NZ1/00683) – kierownik

2019–2022: „Znaczenie składu błony zewnętrznej Agrobacterium tumefaciens w procesie infekcji roślin uprawnych” (NCN, OPUS, 2018/31/B/NZ9/01755) – wykonawca

2018–2021: „Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisacharydu” (NCN, OPUS, 2017/27/B/NZ9/01849) – wykonawca

2015–2018: „Wpływ światła na metabolizm Cerrena unicolor” (NCN, OPUS, 2014/15/B/NZ9/01990) – wykonawca

2014–2017: „Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i zestawu diagnostycznego (NCBR, PBS, PBS2/A8/27/2014) – wykonawca

2014–2017: „Regulated gene expression for Huntington's disease therapy” (Eurostars, NCBR, E7900/19/NCBR/2014) – wykonawca

2014–2017: „Znaczenie lakazy Cerrena unicolor w jej adaptacji do rozkładu kilku gatunków drewna i zmiennych warunków środowiska” (NCN, OPUS, 2013/09/B/NZ9/01829) – wykonawca

Inne formy upowszechniania wyników badań:

1. Współautorstwo 36 komunikatów konferencyjnych na konferencjach zagranicznych i krajowych.

2. Współautorstwo 99 rekordów sekwencji zdeponowanych w bazie danych GenBank NCBI.

3. Współautorstwo 76 pełnych sekwencji transkryptomów uzyskanych metodą sekwencjonowania wysokoprzepustowego NGS (analiza typu RNA-Seq), zdeponowanych w bazie danych Sequence Read Archive (SRA) NCBI (transkryptomy grzybów Cerrena unicolor i Abortiporus biennis oraz komórek prążkowia i kory mózgowej modelowych myszy domowych i szczurów wędrownych).

4. Współtwórca wynalazku pt. „Szczepionka przeciwko zakażeniom cirkowirusowym świń, antygen i jego zastosowanie oraz zestaw immunodiagnostyczny” (Urz.Pat. RP: Pat.236294).

Stypendia i nagrody:

2019 – I nagroda na IV Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk” za wygłoszony referat: Żebracki K., Marczak M., Wójcik M., Mazur A. „Delecje dużych fragmentów genomu jako metoda funkcjonalnej analizy szlaku biosyntezy egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii

2019 – Współautorstwo posteru wyróżnionego I nagrodą na IV Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk: „Marczak M., Żebracki K., Nowak D., Talarek K., Mazur A. „Glikozylotransferazy zaangażowane w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii: lokalizacja komórkowa i mapa oddziaływań”

2018 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę doktorską na Wydziale Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2018/2019

2017 – Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą publikację naukową za rok 2016 w kategorii genetyki mikroorganizmów za pracę: Koper P., Żebracki K., Marczak M., Skorupska A., Mazur A. „RepB proteins of the multipartite Rhizobium leguminosarum bv. trifolii genome discriminate between centromere-like parS sequences for plasmid segregational stability”. Mol Microbiol. 2016; 102(3):446-466

2017 – Nagroda zespołowa Rektora UMCS III stopnia za cykl prac dotyczących struktur powierzchniowych polisacharydów rizobiów

2016 – Współautorstwo wyróżnionego doniesienia ustnego na V Polskim Kongresie Genetyki: Koper P., Żebracki K., Marczak M., Skorupska A., Mazur A.: Structural resemblance of partition proteins RepB of Rhizobium leguminosarum and P1 ParB of E. coli

2014–2015 – Stypendysta projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; tytuł projektu: „Opracowanie metody otrzymywania rekombinowanego białka kapsydowego ORF2 PCV2 w systemach gospodarzy bakteryjnych Escherichia coli

2012 – Współautorstwo wyróżnionego posteru na XXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: Koper P., Żebracki K., Mazur A., Skorupska A. „Udział sekwencji centromero-podobnych parS w aktywnej segregacji plazmidów Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1”

2007–2012 – Stypendium Rektora UMCS za wyniki w nauce