Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Kutkowska

dr hab. Jolanta Kutkowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
5375905
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-3307-591X
https://www.researchgate.net/profile/Jolanta-Kutkowska
Konsultacje

konsultacje


poniedziałek 10:00 - 11:00 pokój 225B


wtorek 11:00 - 12:00 MS Teams (kod zespołu t2euco4)

Adres

Akademicka19
20-033 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe

Struktury powierzchniowe bakterii symbiotycznych Rhizobium, Mesorhizobium.

Wpływ czynników środowiska na determinanty związane z wirulencją i antybiotykoopornością bakterii chorobotwórczych.

Aktywność przeciwbakteryjna nowo syntetyzowanych leków m. in.: pochodnych triazoli, oksymów, hydrazonów i amidrazonów oraz ich kompleksów z jonami miedzi, cynku i złota.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

 


Działalność naukowa

Publikacje

Paduch R., Urbanik-Sypniewska T., Kutkowska J., Chorągiewicz T., Matysik-Woźniak A., Zweifel S., Czarnek-Chudzik A., Załuska W., Rejdak R., Toro M.D. (2021) Ozone-based eye drops activity on ocular epithelial cells and potential pathogens infecting the front of the eye. Antioxidants 10, 968. https://doi.org/10.3390/antiox10060968 

Kutkowska J., Turska-Szewczuk A., Kucharczyk M., Kucharczyk H., Zalewska J., Urbanik-Sypniewska T. (2019) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and glycopeptide-resistant enterococci in fecal samples of birds from South-Eastern Poland. BMC Veterinary Research 15:472

Fiołka M.J., Czaplewska P., Macur K., Buchwald T., Kutkowska J., Paduch R., Kaczyński Z., Wydrych J., Urbanik-Sypniewska T. (2019) Anti-Candida albicans effect of the coelomic fluid fraction obtained from the earthworm Dendrobaena veneta. PLOS ONE 14(3): e0212869.

Sulej J.,  Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Grąz M., Kutkowska J., Pawlik A, Chudzik A., Bancerz R. (2019) Antimicrobial and antioxidative potential of free and immobilized cellobiose dehydrogenase isolated from wood degrading fungi. Fungal Biology 123 (2019) 875e886

Paprocka R., Modzelewska-Banachiewicz B., Pazderski L., Mazur L., Kutkowska J., Niedzielska D., Psurski M., Wietrzyk J., Sączewski J. (2019) Synthesis, crystal structure,  1H, 13C and 15N NMR studies, and biological evaluation of a new amidrazone-derived  Au(III) complex. Journal of Molecular Structure 1176: 1-9

Paprocka R., Wiese-Szadkowska M., Helmin-Basa A., Mazur L., Kutkowska J., Michałkiewicz J., Modzelewska-Banachiewicz B., Pazderski L. (2018) Synthesis and evaluation of new amidrazone-derived hydrazides as a potential anti-inflammatory agents. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly,  149:1493–1500; doi 10.1007/s00706-018-2197-8

Kutkowska J., Marek-Kozaczuk M., Wielbo J., Wójcik M., Urbanik-Sypniewska T. (2017) Electrophoretic profiles of lipopolysaccharides from Rhizobium strains nodulating Pisum sativum do not reflect phylogenetic relationships between these strains. Arch Microbiol 199:1011–1021, doi 10.1007/s00203-017-1374-1

Paprocka R., Modzelewska-Banachiewicz B., Kutkowska J., Pawłowski K., Piątkowska-Chmiel I., Jagiełło-Wójtowicz E. (2017) Antibacterial and central nervous system activity of (4,5-diaryl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methacrylic acid derivatives. Acta Polon. Pharm. Drug Res., 74: 289 – 292

Kosmalski T., Kutkowska J., Dwojak I., Studzińska R., Sikora A., Modzelewska-Banachiewicz B., Gzella A. (2017) Novel O-benzyl oxime ethers of 1-(thiophen-2-yl)ethan-1-one – synthesis, structure and antimicrobial activity. Heterocycles 94: 523 – 530

Paprocka R., Modzelewska-Banachiewicz B., Kutkowska J., Pawłowski K., Piątkowska-Chmiel I., Jagiełło-Wójtowicz E. (2017) Antibacterial and central nervous system activity of (4,5-diaryl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methacrylic acid derivatives. Acta Polon. Pharm. Drug Res., 74: 289 – 292

Kosmalski T., Kutkowska J., Gzella A., Nowakiewicz A. (2015) New heterocyclic oxime ethers of 1-(benzofuran-2-yl)ethan-1-one and their antimicrobial activity. Acta Polon. Pharm. Drug Res., 72: 289-29514.

Kutkowska J., Michalska-Szymaszek M., Matuszewska R., Chmiel E., Urbanik-Sypniewska T. (2015) Antygeny powierzchniowe i czynniki wirulencji Escherichia coli O157. Postępy Mikrobiologii, 1: 53-64