Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Szczuka

dr hab. Ewa Szczuka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 537 5061
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa 10:00-12:00 (pok. 60B) 

Działalność naukowa

Białka arabinogalaktanowe roślin.

Mechanika ściany komórkowej roślin.

Biokrystalizacja w komórkach roślinnych.

Histogeneza i organogeneza u roślin.

Włókna sklerenchymatyczne w łodygach roślin.

Embriogeneza wybranych gatunków roślin.

Kutykula na organach roślinnych.


Ogłoszenia

I rok Biotechnologii
Zajęcia terenowe.

Biologia roślin i zwierząt
Kod dostępu do zespołu Teams: we3b37u