Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Szczuka

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 537 5061
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Codziennie 10:00 - 11:00

Ogłoszenia

I rok Biotechnologii
Zajęcia terenowe.

Biologia rozwoju roślin i zwierząt
Kod dostępu do zespołu Teams: ef7mzk1