Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariola Andrejko

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałki 11:00-13:00 zdalnie MS Teams (kod dostępu do zespołu MA_konsultacje cxmrgzr)

Działalność naukowa

Interakcje gospodarz-patogen po zakażeniu gasienic barciaka większego Galleria mellonella bakterią Pseudomonas aeruginosa. Rola zewnątrzkomórkowych proteaz, ważnych czynników wirulencji P. aeruginosa w przełamywaniu mechanizmów odporności wrodzonej G. mellonella.

Wybrane publikacje:

M. Andrejko, A. Siemińska-Kuczer, B. Iwański, M. Cytryńska, Overcoming insect immune response - the role of Pseudomonas aeruginosa alkaline protease in phenoloxidase inhibition, Physiological Entomology, 2012 DOI: 10.1111/phen.12354

M. Andrejko, A. Siemińska-Kuczer, M. Janczarek, E. Janik, M. Bednarczyk, M. Gagoś, M. Cytryńska, Pseudomonas aeruginosa alkaline protease exibits a high renaturation capability, Acta Biochimica Polonica, 66, 91-100, 2019

M. Andrejko, A. Siemińska, The role of Pseudomonas aeruginosa alkaline protease in activation of the antimicrobial activity in Galleria mellonella larvae, Invertebrate Survival Journal, 13, 269-280, 2016

M. Andrejko, Modulacja humoralnej odpowiedzi odpornościowej gąsienic Galleria mellonella przez enzymy proteolityczne bakterii Pseudomonas aeruginosa, Postępy Mikrobiologii, 55, 255-267, 2016

M. Andrejko, A. Zdybicka-Barabas, M. Cytryńska, Diverse effects of Galleria mellonella infection with entomopathogenic and clinical strains of Pseudomonas aeruginosa, Journal of Invertebrate Pathology, 115, 14-25, 2014

M. Mizerska-Dudka, M. Andrejko, Galleria mellonella hemocytes destruction after infection with Pseudomonas aeruginosa, Journal of Basic Microbiology, 54, 232-246, 2014

M. Andrejko, A. Zdybicka-Barabas, M. Janczarek, M. Cytryńska, Three Pseudomonas aeruginosa strains with different protease profiles, Acta Biochimica Polonica, 60, 83-90, 2013

M. Andrejko, M. Mizerska-Dudka, T. Jakubowicz, Changes in Galleria mellonella apolipophorin III level during Pseudomonas aeruginosa infection, Journal of Invertebrate Pathology, 97, 14-19, 2008

M. Andrejko, M. Mizerska-Dudka, T. Jakubowicz, Changes in Galleria mellonella lysozyme level and activity during Pseudomonas aeruginosa infection, Folia Microbiologica, 53, 147-151, 2008

M. Andrejko, M. Cytryńska, T. Jakubowicz, Apolipophorin III is a substrate for protease IV from Pseudomonas aeruginosa, FEMS Microbiology Letters, 243, 331-337, 2005