Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Czemierska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
81 537 59 35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek (11.00-12.00) - pokój 337B


środa (14.30-15.30) pokój 337B


Adres

ul. Akademicka 19/337B
20-033 Lublin

O sobie

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Czemierska

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0684-3482

 

 

Prowadzone zajęcia:

Biochemia – laboratorium

Biochemistry - labs

Metabolizm wtórny – laboratorium

Podstawy biochemii – konwersatorium

Biochemia skóry i tkanek współzależnych - laboratorium

Elementy chemii organicznej dla biologów - laboratorium

Pracownia specjalizacyjna

Seminarium licencjackie


Działalność naukowa

Projekty:

2017 – 2021 - Analiza właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych egzopolimerów wytwarzanych przez szczep Rhodococcus opacus FCL1069 (2016/21/N/NZ9/02309), Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu

2013 – 2016 - Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz kompleksowe badania możliwości ich wykorzystania jako bioflokulanty, biosorbenty oraz do kontroli procesu mineralizacji (2012/07/B/ST5/01799), Narodowe Centrum Nauki, wykonawca projektu

Publikacje:

Czemierska M., Szcześ A., Jarosz-Wilkołazka A. (2021) Physicochemical factors affecting flocculating properties of the proteoglycan isolated from Rhodococcus opacus, Biophysical Chemistry 277, 106656

Dobrowolski R, Krzyszczak A., Dobrzyńska J., Podkościelna B., Zięba E., Czemierska M., Jarosz-Wilkołazka A., Stefaniak E. (2019) Extracellular polymeric substances immobilized on microspheres forremoval of heavy metals from aqueous environment, Biochemical Engineering Journal 143, 202-211

Czemierska M., Szcześ A., Jarosz-Wilkołazka A. (2018) Flocculating activity of Rhodococcus opacus FCL1069 culture broths, Acta Scientiarum Polonorum - Biotechnologia 17(3), 21-28

Czemierska M., Szcześ A., Hołysz L., Wiater A., Jarosz-Wilkołazka A. (2017) Characterisation of exopolymer R-202 isolated from Rhodococcus rhodochrous and its flocculating properties, European Polymer Journal 88, 21-33

Szcześ A., Czemierska M., Jarosz-Wilkołazka A., Magierek E., Chibowski E., Hołysz L. (2017) Extracellular polymeric substance of Rhodococcus opacus bacteria effects on calcium carbonate formation, Physicochemical Problems of Mineral Processing 54(1), 142-150

Dobrowolski R., Szcześ A., Czemierska M., Jarosz-Wilkołazka A. (2017) Studies of cadmium(II), lead(II), nickel(II), cobalt(II) and chromium(VI) sorption on extracellular polymeric substances produced by Rhodococcus opacus and Rhodococcus rhodochrous, Bioresource Technology 225, 113-120

Czemierska M., Szcześ A., Pawlik A., Wiater A., Jarosz-Wilkołazka A. (2016) Production and characterisation of exopolymer from Rhodococcus opacus, Biochemical Engineering Journal 112, 143-152

Szcześ A., Czemierska M., Jarosz-Wilkołazka A. (2016) Calcium carbonate formation on mica supported extracellular polymeric substance produced by Rhodococcus opacus, Journal of Solid State Chemistry 242, 212-221

Czemierska M., Szcześ A., Jarosz-Wilkołazka A. (2015) Purification of wastewater by natural flocculants, Biotechnologia 96 (4), 272-278