Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Jacek Jachuła

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Tematyka moich prac badawczych związana jest z aktualnymi problemami ochrony środowiska i zachowania różnorodności flory oraz mutualistycznymi zależnościami między roślinami a owadami zapylającymi. Zajmuję się oceną zasobów pokarmowych dla owadów zapylających w różnych typach krajobrazu.


Działalność naukowa

Publikacje naukowe:

 1. Jachuła J., Denisow B., Wrzesień M., Ziółkowska E. The need for weeds: Man-made, non-cropped habitats complement crops and natural habitats in providing honey bees and bumble bees with pollen resources. Science of The Total Environment, 2022, 156551.
 2. Jachuła J., Denisow B. Wrzesień M. Habitat heterogeneity helps to mitigate pollinator nectar sugar deficit and discontinuity in an agricultural landscape. Science of the Total Environment, 2021, 782: 146909.
 3. Borański M., Celary W., Jachuła J. First record of Lithurgus cornutus (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) from Poland. Biodiversity Data Journal, 2021, 9: e75997.
 4. Jachuła J., Denisow B., Strzałkowska-Abramek M. Does an invader have a bright side? Floral reward in two Solidago species. Journal of Apicultural Research, 2020, 59 (4): 599–608.
 5. Jachuła J., Denisow B., Strzałkowska-Abramek M. Floral reward and insect visitors in six ornamental Lonicera species – Plants suitable for urban bee-friendly gardens. Urban Forestry & Urban Greening, 2019, 44: 126390.
 6. Jachuła J., Denisow B., Wrzesień M. Validation of floral food resources for pollinators in agricultural landscape in SE Poland. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2018, 98(7): 2672-2680.
 7. Jachuła J., Konarska A., Denisow B. Micromorphological and histochemical attributes of flowers and floral reward in Linaria vulgaris (Plantaginaceae). Protoplasma, 2018, 255(6):1763-1776.
 8. Jachuła J., Wrzesień M., Strzałkowska-Abramek M., Denisow B. The impact of spatio-temporal changes in flora attributes and pollen availability on insect visitors in Lamiaceae species. Acta Botanica Croatica, 2018, 77(2): 161-171.
 9. Strzałkowska-Abramek M., Jachuła J., Wrzesień M., Bożek M., Dąbrowska A., Denisow B. Nectar production in several Campanula species (Campanulaceae). Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 2018, 17: 127-136.
 10. Strzałkowska-Abramek M., Jachuła J., Dmitruk M.,  Pogroszewska E. Flowering phenology and pollen production of three early spring Pulsatilla species. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 2016, 15(6): 333-346.
 11. Wrzesień M., Jachuła J., Denisow B. Railway embankments- refuge areas for food flora and pollinators in agricultural landscape. Journal of Apicultural Science, 2016, 60(1): 97-110.
 12. Strzałkowska-Abramek M., Tymoszuk K., Jachuła J., Bożek M. Nectar and pollen production in Arabis procurrens Waldst. and Kit. and Iberis sempervirens L. (Brassicaceae). Acta Agrobotanica, 2016, 69(1): 1656.