Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Rysiak

dr Anna Rysiak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Telefon
81-537-50-14
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dydaktyczne dla studentów


Stacjonarnie: pokój 159b, poniedziałek 12-13


 

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Moje zaiteresowania badawcze to:

 • mechanizmy synantropizacji flory i roślinności,
 • gatunki obcego pochodzenia w tym inwazyjne,
 • wielowymiarowa, interdyscyplinarna analiza cech gatunków inwazyjnych,
 • bank nasion,
 • modyfikacje niszy ekologicznej.

Skarbnik, Odziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Sekretarz Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Wykaz ważnieszych publikacji naukowych:

 

 1. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2020. Spring flora diversity versus ecosystem stressors: case studies from the Western Roztocze and Lublin Upland border, South-East Poland. Ecohydrology & Hydrobiology 20(4 ): 693-706.

 2. Hanaka A., Ozimek E., Majewska M., Rysiak A., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Physiological diversity of Spitsbergen soil microbial communities suggests their potential as plant growth-promoting bacteria. International Journal of Molecular Science 20(5):1-26.

 3. Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil 436:49-69.
 4. Rysiak A., Czarnecka B. 2018. The urban heat island and the features of the fora in the Lublin City area, SE Poland. Acta Agrobotanica 71(2):1-16.
 5. Dresler S., Bogucka-Kocka A., Kováčik J., Kubrak T., Strzemski M., Wójciak-Kosior M., Rysiak A., Sowa I. 2018. Separation and determination of coumarins including furanocoumarins using micellar electrokinetic capillary chromatography. Talanta 187(1): 120-124.
 6. Barłowska J., Pastuszka R., Rysiak A., Król J., Brodziak A., Kędzierska-Matysek M., Wolanciuk A., Litwińczuk Z. 2018. Physicochemical and sensory properties of goat cheeses and their fatty acid profile in relation to the geographic region of production. International Journal of Dairy Technology 713: 699-708.
 7. Rysiak A., Czarnecka B. 2017. Richness of vascular flora in Lublin city, east Poland, under different urban pressure. Landscape & Ecological Engineering 13(2): 213-228.
 8. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2017. Topographic attributes and ecological indicator values in assessing the ground-floor vegetation patterns. Biodiversity Research and Conservation 47: 9-22.
 9. Rysiak A. 2016. Atlas of distribution of vascular plants in Lublin. Kartpol, Lublin, 214 pp.
 10. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2015. How a river course influences the species richness and ecological requirements on two opposite riverbanks in a forest area. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1):13-22.
 11. Chabuz W., Grzywaczewski G., Rysiak A., Cios S., Podolak G., Litwińczuk Z. 2012. Wpływ wypasu lokalnych ras bydła na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk Polesia Lubelskiego. [Effect of grazing of local cattle breeds on biodiversity of meadows and pastures in Polesie Lubelskie region]. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 8 (4): 81-90.
 12. Rysiak A. 2009. Extinct species in the vascular plant flora of Lublin city (E Poland). [In:] Mirek Z., Nikel A. (eds.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 443-457.
 13. Rysiak A., Sobolewski W. 2009. Geoinformatics methods in quantitative and qualitative analysis flora of vascular plants city of Lublin. [In:] Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds.) The role of geobotany in biodiversity conservation. Wydawnictwo UŚ w Katowicach: 229-239.