Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Gromada

dr Anna Gromada
Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH
Telefon
815375932 numer pokoju: 109A
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

ul.. Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Biologii i Biotechnologii
Studia podyplomowe - Ochrona Własności Intelektualnej - Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Równoczesne wytwarzanie oksydazy glukozowej, katalazy i kwasu glukonowego przez mutanty Aspergillus niger".

Problematyka badawcza dotyczy otrzymywania, charakterystyki i immobilizacji enzymów, a także biotransformacji związków terpenowych z użyciem grzybów nitkowatych w celu otrzymywania cennych produktów bioaktywnych znajdujących zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz perfumeryjnym.


Działalność naukowa

Ostatnie wybrane publikacje

Kutyła M., Fiedurek J., Gromada A., Jędrzejewski K., Trytek M.,: Mutagenesis and adaptation of the psychrotrophic fungus Chrysosporium pannorum A-1 as a Method for improving β-pinene Bioconversion. 

Molecules 2020, 25, 2589; doi:10.3390/molecules25112589

Trytek M., Paduch R., Pięt M., Kozieł A., Kandefer _Szerszeń M., Szajecki Ł., Gromada A.: Biological activity of oxygenated pinene derivatives on human colon carcinoma cells. 

Flavour and Fragrance Journal.2018, 118, 33, 428-437.

Trytek M., Fiedurek J., Gromada A.: Effect of some abiotic stresses on the biotransformation of α-pinene by a psychrotrophic Chrysosporium pannorum.

Biochemical Engineering Journal. 2016, 112, 86-93.