Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ANATOMII FUNKCJONALNEJ I CYTOBIOLOGII
Telefon
81-5375991
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek 10.00 -11.00


Poniedzialek 15.00- 16.00 online,  kod dostępu: 12e0vwm

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

W ramach dyscypliny biologia   badam oddziaływania związków naturalnych i ich pochodnych z błonami  modelowymi i komórkowymi z uwzględnieniem ich  interakcji na poziomie molekularnym, zmian strukturalnych i dynamicznych oraz orientacji badanych związków w błonie.   Korelacje efektów biofizycznych  z biologicznymi efektami na komórki prawidłowe i nowotworowe, badam  technikami mikroskopii elektronowej (SEM, TEM) i świetlnej, immunocytochemii na poziomie ultrastruktury komórek, technikami biofizycznymi tj. absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).

 Słowa klucze

związki naturalne - flawonoidy i  ich pochodne, TEM, SEM, błony, komórki nowotworowe i prawidłowe, NMR, FTIR, EPR, liposomy

 Ścieżka zawodowa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, kierunek: biologia komórki

Od 2019 - profesor uczelni

Projekty:

 1. Badania oddziaływania apigeniny i szoku termicznego na komórki raka szyjki macicy człowieka. Zespołowy Grant Prorektora UMCS d/s. Nauki Nr NB-14/2008 (2008) - kierownik projektu.
 2. Charakterystyka i znaczenie nowej oksydazy kwasu szczawiowego (OXOAb) w odpowiedzi Abortiporus biennis na obecność metali ciężkich w środowisku wzrostu. Grant NCN Nr 2014/13/B/NZ9/02106 - główny wykonawca - grant zaakceptowany do realizacji na lata 2015-2018
 3. Projekt UMB-UMCS Nr SUB/2/DN/21/001/2212, finansowany ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pt. „Interakcje wybranych pochodnych flawonoidowych z modelowymi błonami lipidowymi”. Okres realizacji grantu – 01.01-31.12.2021 r. - wykonawca
 4. Projekt  sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 7230/IA/SP/2021. Inwestycja dotyczy zakupu aparatury naukowo-badawczej pn. „Elektronowy mikroskop transmisyjny dla Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie” Okres realizacji projektu: lata 2021-2022; Środki dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 2 900 000 zł- redaktor i kierownik  projektu
 5.  Projekt UMB-UMCS Nr B.SUB.23.391, finansowany ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pt. „Ocena interakcji wybranych polifenoli z modelowymi błonami lipidowymi”. Okres realizacji grantu – 01.01-31.12.2023 r.- wykonawca

 

Sprawowane funkcje

 • Kierownik  Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej od 2012 do 30.09.2019.

           Obecnie   Pełnomocnik Instytutowej Pracowni Mikroskopowej

 • Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików w latach 2019-2023 (do marca)

 • Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2019-2021) i Recenzent prac olimpijskich

Nagrody za działalność naukową

1999 - Indywidualna Nagroda IIIo przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę wroku akademickim 1998/99.

2001 - Indywidualna Nagroda IIIo przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę wroku akademickim 2000/2001.

2010 - Zespołowa Nagroda Io przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2009/2010.

2014 - Zespołowa Nagroda IIIo przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni w roku akademickim 2014.

2020 - Zespołowe Nagrody (3) Rektora UMCS  za wysoko punktowane artykuły

2021 - Nagrody (2) Rektora UMCS  za wysoko punktowane artykuły

2022 - Nagrody Indywidualna II stopnia Rektora UMCS  za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2022- Nagroda Rektora UMCS  za wysoko punktowany artykuł

 

 Ostatnie publikacje:

 1. Pawlikowska-Pawlęga B., Dziubinska H., Król E., Trębacz K., Jarosz-Wilkołazka A., Paduch R., Gawron A., Gruszecki W.I.: Characteristics of quercetin interactions with liposomal and vacuolar membranes. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2014, 1838, 254-265 
 2. Pawlikowska-Pawlęga B., Misiak L.E., Jarosz-Wilkołazka A., Zarzyka B., Paduch R., Gawron A., Gruszecki W.I.: Biophysical characterization of genistein-membrane interaction and its correlation with biological effecet on cells – The case of EYPC liposomes and human erythrocyte membranes. Biochimica et Biophysica Acta Biomembranes, 1838, 2014, 2127-2138
 3. Grąz M., Pawlikowska-Pawlega B., Jarosz-Wilkołazka A.: Intracellular distribution of cadmium during the growth of Abortiporus biennis on cadmium-amended media.  Canadian Journal of Microbiology, (2015), 61: 545-554
 4. Hułas-Stasiak M, Dobrowolski P, Pawlikowska-Pawlęga B, Tomaszewska E, Muszyński S  (2017). The effects of dexamethasone administered duringpregnancy on the postpartum spiny mouse ovary. PLoS One. 2017 Aug 21;12(8):e0183528. doi: 10.1371/journal.pone.0183528. eCollection 201     
 5. Bożena Pawlikowska-Pawlega,  Justyna Kapral,  Antoni Gawron, Anna Stochmal, Jerzy Zuchowski, Lukasz Pecio, Rafal Luchowski,  Wojciech Grudzinski, Wieslaw I. Gruszecki. (2018).  Interaction of a quercetin derivative - lensoside Aβ with liposomal membranes.  BBA -  Biomembranes 1860 (2018) 292-299
 6. Agnieszka Zdybicka-Barabas,  SylwiaStączek S.,BożenaPawlikowska-Pawlęga, Paweł Mak, Rafał Luchowski, Krzysztof Skrzypiec, Ewaryst Mendyk, Jerzy Wydrych, Wiesław I. Gruszecki, Małgorzata Cytryńska. (2019). Studies on the interactions of neutral Galleria mellonella cecropin D with living bacterial cells. Amino Acids 51: 175-191   
 7. Chudzik. B., Bonio K., Dąbrowski W., Pietrzak D., Niewiadomy A., Olender A., Pawlikowska-Pawlęga B., Gagoś M. Antifungal effects of a 1,3,4-thiadiazole derivative determined by cytochemical and vibrational spectroscopic studies. PLoS ONE, 14,9,2019, Article number e0222775
 8. Grela E., Zdybicka-Barabas A., Pawlikowska-Pawlęga B., Cytryńska M., Wlodarczyk M., Grudzinski W., Luchowski R., Gruszecki W.I. Modes of the antibiotic activity of amphotericin B against Candida albicans.Scientific Reports9,1, 2019, Article number 17029
 9. Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A., Pawlikowska-Pawlega B., Janusz G., Kapral -Piotrowska J., Ruminowicz-Stefaniuk M., Skrzypek T., Zieba E. Oxalate oxidase from Abortiporus biennis – protein localisation and gene sequence analysis. International Journal of Biological Macromolecules  2020 Apr 1;148:1307-1315. 
 10. Szałapata, K., Osińska -Jaroszuk M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Łopucki R., Mroczka R., Jarosz-Wilkolazka A. Serine protease inhibitors-new molecules for modification of polymeric biomaterials. Biomolecules, 10,1, 2020, Article number 82
 11.  J. Polak, K. Wlizlo,R.Pogni, E. Petrici, M.Graz, K.Szalapata,  M. Osinska-Jaroszuk, J. Kapral-Piotrowska, B. Pawlikowska-Pawlega, A. Jarosz-Wilkolazka. Structurte and biaoctive properties of novel textile dyes synthesissed by fungal laccase. Int J Mol Sci. 2020 Mar; 21(6): 2052.
 12. Sowa-Jasiłek, A., Zdybicka-Barabas, A., Stączek,  Bożena Pawlikowska-Pawlęga Katarzyna Grygorczuk-PłanetaKrzysztof SkrzypiecWiesław I. GruszeckiPaweł Mak  and Małgorzata Cytryńska Antifungal activity of anionic defense peptides: Insight into the action of galleria mellonella anionic  peptide 2. 2020 International Journal of Molecular Sciences 21(6):2052
 13. Baranowska-Wójcik, E., Szwajgier, D., Jośko, I., Pawlikowska-Pawlęga, B., Gustaw, K. Smoothies Reduce the “Bioaccessibility” of TiO2 (E 171) in the Model of the In Vitro Gastrointestinal Tract Nutrients, 2022, 14(17), 3503
 14. Grela, E., Stączek, S., Nowak, M., Pawlikowska-Pawlęga B., Zdybicka-Barabas A., Janik S, Cytryńska M, Grudziński W.,  Gruszecki, W.I., Luchowski, R.Enhanced Antifungal Activity of Amphotericin B Bound to Albumin: A “Trojan Horse” Effect of the Protein’’Journal of Physical Chemistry B, 2023, 127(16), pp. 3632–3640
 15. Strawa, J.W., Jakimiuk, K., Pawlikowska-Pawlęga, B., Gruszecki W.I, Kapral-Piotrowska J, Wiater, A., Tomczyk, M. Polar localization of new flavonoids from aerial parts of Scleranthus perennis and Hottonia palustris and their modulatory action on lipid membranes properties  Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 2023, 1865(4), 18414
 16. J. Kapral-Piotrowska, A. Jarosz-Wilkołazka, , B. Chudzik, R. Paduch, J. Jakubowicz-Gil, A. Wawrzyniak, I. Łuszczewska-Sierakowska, A. Sławińska-Brych, B. Zdzisińska, E. Reszczyńska, K. Trębacz, W.I. Gruszecki, B. Pawlikowska-Pawlęga. Apigenin targets proteins and lipids og HeLa cells and exhibits protective efficacy against oxidative stress. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 80 (1): 109-127, 2023