Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ANATOMII FUNKCJONALNEJ I CYTOBIOLOGII
Telefon
81-5375991
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek 10.00 -11.00


Poniedzialek 15.00- 16.00 online,  kod dostępu: 12e0vwm

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

W ramach dyscypliny biologia   badam oddziaływania związków naturalnych i ich pochodnych z błonami  modelowymi i komórkowymi z uwzględnieniem ich  interakcji na poziomie molekularnym, zmian strukturalnych i dynamicznych oraz orientacji badanych związków w błonie.   Korelacje efektów biofizycznych  z biologicznymi efektami na komórki prawidłowe i nowotworowe, badam  technikami mikroskopii elektronowej (SEM, TEM) i świetlnej, immunocytochemii na poziomie ultrastruktury komórek, technikami biofizycznymi tj. absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).

 Słowa klucze

związki naturalne - flawonoidy i  ich pochodne, TEM, SEM, błony, komórki nowotworowe i prawidłowe, NMR, FTIR, EPR, liposomy

 Ścieżka zawodowa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, kierunek: biologia komórki

• Profesor  nadzwyczajny nauk biologicznych (2019)

• Doktor habilitowany nauk biologicznych      (2015)

• Doktor  nauk biologicznych                        (2003)

• Magister  nauk biologicznych                     (1990)
 

Sprawowane funkcje

 • Kierownik  Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej od 2012 do 30.09.2019 r.

           Obecnie   Pełnomocnik Instytutowej Pracowni Mikroskopowej

 • Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików

 • Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2019-2021) i Recenzent prac olimpijskich

Nagrody za działalność naukową

1999 - Indywidualna Nagroda IIIo przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę wroku akademickim 1998/99.

2001 - Indywidualna Nagroda IIIo przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę wroku akademickim 2000/2001.

2010 - Zespołowa Nagroda Io przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2009/2010.

2014 - Zespołowa Nagroda IIIo przyznana przez Rektora za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni w roku akademickim 2014.

2020 - Zespołowe Nagrody (3) Rektora UMCS  za wysoko punktowane artykuły

2021 - Nagrody (2) Rektora UMCS  za wysoko punktowane artykuły

 Ostatnie publikacje:

 1. Pawlikowska-Pawlęga B., Dziubinska H., Król E., Trębacz K., Jarosz-Wilkołazka A., Paduch R., Gawron A., Gruszecki W.I.: Characteristics of quercetin interactions with liposomal and vacuolar membranes. Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 2014, 1838, 254-265 
 2. Pawlikowska-Pawlęga B., Misiak L.E., Jarosz-Wilkołazka A., Zarzyka B., Paduch R., Gawron A., Gruszecki W.I.: Biophysical characterization of genistein-membrane interaction and its correlation with biological effecet on cells – The case of EYPC liposomes and human erythrocyte membranes. Biochimica et Biophysica Acta Biomembranes, 1838, 2014, 2127-2138
 3. Grąz M., Pawlikowska-Pawlega B., Jarosz-Wilkołazka A.: Intracellular distribution of cadmium during the growth of Abortiporus biennis on cadmium-amended media.  Canadian Journal of Microbiology, (2015), 61: 545-554
 4. Hułas-Stasiak M, Dobrowolski P, Pawlikowska-Pawlęga B, Tomaszewska E, Muszyński S  (2017). The effects of dexamethasone administered duringpregnancy on the postpartum spiny mouse ovary. PLoS One. 2017 Aug 21;12(8):e0183528. doi: 10.1371/journal.pone.0183528. eCollection 201     
 5. Bożena Pawlikowska-Pawlega,  Justyna Kapral,  Antoni Gawron, Anna Stochmal, Jerzy Zuchowski, Lukasz Pecio, Rafal Luchowski,  Wojciech Grudzinski, Wieslaw I. Gruszecki. (2018).  Interaction of a quercetin derivative - lensoside Aβ with liposomal membranes.  BBA -  Biomembranes 1860 (2018) 292-299
 6. Agnieszka Zdybicka-Barabas,  SylwiaStączek S.,BożenaPawlikowska-Pawlęga, Paweł Mak, Rafał Luchowski, Krzysztof Skrzypiec, Ewaryst Mendyk, Jerzy Wydrych, Wiesław I. Gruszecki, Małgorzata Cytryńska. (2019). Studies on the interactions of neutral Galleria mellonella cecropin D with living bacterial cells. Amino Acids 51: 175-191   
 7. Chudzik. B., Bonio K., Dąbrowski W., Pietrzak D., Niewiadomy A., Olender A., Pawlikowska-Pawlęga B., Gagoś M. Antifungal effects of a 1,3,4-thiadiazole derivative determined by cytochemical and vibrational spectroscopic studies. PLoS ONE, 14,9,2019, Article number e0222775
 8. Grela E., Zdybicka-Barabas A., Pawlikowska-Pawlęga B., Cytryńska M., Wlodarczyk M., Grudzinski W., Luchowski R., Gruszecki W.I. Modes of the antibiotic activity of amphotericin B against Candida albicans.Scientific Reports9,1, 2019, Article number 17029
 9. Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A., Pawlikowska-Pawlega B., Janusz G., Kapral -Piotrowska J., Ruminowicz-Stefaniuk M., Skrzypek T., Zieba E. Oxalate oxidase from Abortiporus biennis – protein localisation and gene sequence analysis. International Journal of Biological Macromolecules  2020 Apr 1;148:1307-1315. 
 10. Szałapata, K., Osińska -Jaroszuk M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Łopucki R., Mroczka R., Jarosz-Wilkolazka A. Serine protease inhibitors-new molecules for modification of polymeric biomaterials. Biomolecules, 10,1, 2020, Article number 82
 11.  J. Polak, K. Wlizlo,R.Pogni, E. Petrici, M.Graz, K.Szalapata,  M. Osinska-Jaroszuk, J. Kapral-Piotrowska, B. Pawlikowska-Pawlega, A. Jarosz-Wilkolazka. Structurte and biaoctive properties of novel textile dyes synthesissed by fungal laccase. Int J Mol Sci. 2020 Mar; 21(6): 2052.
 12. Sowa-Jasiłek, A., Zdybicka-Barabas, A., Stączek,  Bożena Pawlikowska-Pawlęga Katarzyna Grygorczuk-PłanetaKrzysztof SkrzypiecWiesław I. GruszeckiPaweł Mak  and Małgorzata Cytryńska Antifungal activity of anionic defense peptides: Insight into the action of galleria mellonella anionic  peptide 2. 2020 International Journal of Molecular Sciences 21(6):2052