INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin


tel. 81-537-59-01
e-mail: inb@umcs.lublin.pl
pok. 44a

Strona WWW

www.inb.umcs.pl

Godziny dyżurów

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

Poniedziałek - Czwartek 9.00-11.00

Pokój 42B

Zastępca Dyrektora

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

Czwartek 8.00-9.00

Pokój 42B

Zastępca Dyrektora

Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

Czwartek 11.00-12.00

Pokój 42 B

Asystent Dyrektora

Dr Bożena Mierzwa

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8.00-12.00

Pokój 44a

Opis

Instytut Nauk Biologicznych powstał w roku 2019 w wyniku połączenia Instytutu Biologii i Biochemii oraz Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukową obok Wydziału Biologii i Biotechnologii, jednego z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prowadzącego działalność dydaktyczną.

Misją Instytutu Nauk Biologicznych jest prowadzenie badań naukowych zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi w zakresie badań podstawowych oraz badań o charakterze aplikacyjnym, dbałość o środowisko naturalne oraz rozpowszechnianie i popularyzacja efektów prac badawczych. Instytut Nauk Biologicznych buduje kapitał ludzki, interdyscyplinarną współpracę naukową oraz inwestuje w nowoczesne technologie w celu rozwoju prac badawczych w zakresie szeroko pojętej biologii eksperymentalnej i środowiskowej, ukierunkowanej na rozwiązanie problemów cywilizacyjnych.

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

tel. 81 537-59-01
anna.wilkolazka@umcs.lublin.pl
inb@umcs.lublin.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

 

Zastępca Dyrektora

  • do spraw współpracy międzynarodowej
  • do spraw Szkoły Doktorskiej
  • do spraw promocji Instytutu 

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

 

tel. 81 537-59-01, 81 537-59-43
szusterciesielska.agnieszka@umcs.lublin.pl 
pokój 42B, ul. Akademicka 19

 

Zastępca Dyrektora

  • do spraw badań naukowych
  • do spraw rozwoju i awansu
  • do spraw pracowników Instytutu

Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

tel. 81 537-50-89
cytryna@umcs.lublin.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

Jednostki podrzędne