INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin


tel. 81-537-59-01
e-mail: inb@mail.umcs.pl
pok. 44a

Strona WWW

www.inb.umcs.pl

Godziny dyżurów

Asystent Dyrektora
Dr Bożena Mierzwa

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: godz. 8.00-13.00
pokój 42ba

Opis

Instytut Nauk Biologicznych powstał w roku 2019 w wyniku połączenia Instytutu Biologii i Biochemii oraz Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukową obok Wydziału Biologii i Biotechnologii, jednego z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prowadzącego działalność dydaktyczną.

Misją Instytutu Nauk Biologicznych jest prowadzenie badań naukowych zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi w zakresie badań podstawowych oraz badań o charakterze aplikacyjnym, dbałość o środowisko naturalne oraz rozpowszechnianie i popularyzacja efektów prac badawczych. Instytut Nauk Biologicznych buduje kapitał ludzki, interdyscyplinarną współpracę naukową oraz inwestuje w nowoczesne technologie w celu rozwoju prac badawczych w zakresie szeroko pojętej biologii eksperymentalnej i środowiskowej, ukierunkowanej na rozwiązanie problemów cywilizacyjnych.

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

poniedziałek-czwartek: 9.00-11.00
tel. 81 537-59-01
anna.jarosz-wilkolazka@mail.umcs.pl
inb@mail.umcs.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

 

Zastępca Dyrektora

  • do spraw współpracy międzynarodowej
  • do spraw Szkoły Doktorskiej
  • do spraw promocji Instytutu 

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

 

czwartek 8.00-9.00
tel. 81 537-59-01, 81 537-59-43
e-mail: agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

 

Zastępca Dyrektora

  • do spraw badań naukowych
  • do spraw rozwoju i awansu
  • do spraw pracowników Instytutu

Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

 

piątek, godz. 12.00-13.00
tel. 81 537-50-89
e-mail: malgorzata.cytrynska@mail.umcs.pl
pokój 42B, ul. Akademicka 19

Jednostki podrzędne