Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Wrzesień

dr hab. Małgorzata Wrzesień
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 50 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.00-12.00


czwartek (MS Teams) 13.00-14.00

Adres

Akademicka 19/271B
20-33 Lublin

O sobie

Moja aktywność naukowo-badawcza to obszar nauk przyrodniczych (dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze). Problematyka badawcza mieści się w trzech głównych nurtach:

- ocena stanu i zasobów flory pożytkowej na siedliskach antropogenicznych układów liniowych (linie kolejowe, pobocza dróg, miedze) w krajobrazie rolniczym Lubelszczyzny

- analiza rozmieszczenia oraz cechy flory siedlisk terenów kolejowych z uwzględnieniem gatunków rzadkich/zagrożonych, obcych/inwazyjnych (skala regionalna i ogólnokrajowa)

- biologia kwitnienia i pylenia gatunków rzadkich, chronionych i/lub zagrożonych w fitocenozach z klasy Festuco-Brometea i Molinio-Arrhenatheretea.

 

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje

Prace oryginalne

 

Jachuła J., Denisow B., Wrzesień M.  Ziółkowska E. 2022. The need for weeds: Man-made, non-cropped habitats complement crops and natural habitats in providing honey bees and bumble bees with pollen resources. Science of The Total Environment, Volume 840, 156551

Dmitruk M., Wrzesień M., Strzałkowska-Abramek M., Denisow B. 2021. Pollen food resources to help pollinators. A study of five Ranunculaceae species in urban forest.  Urban Forestry & Urban Greening, 60: 127051

Jachuła J.; Denisow B.; Wrzesień M. 2021. Habitat heterogeneity helps to mitigate pollinator nectar sugar deficit and discontinuity in an agricultural landscape. Science of the Total Environment

Ziaja M., Wójcik T., Wrzesień M. 2021. Phytosociological Data in Assessment of Anthropogenic Changes in Vegetation of Rzeszów Reservoir. Sustainability

 Afanowicz-Cieślak R., Bernacki L., Celka Z., Chmiel J., Cwener A., Dajdok Z., Danielewicz W., Kurnicki B., Łysko A., Marcinik J., Marciniuk P., Markowski R., Mitka J., Nobis M., Nowak A., Oklejewicz K., Piwowarczyk R., Pliszko A., Popiela A., Posz E., Rosadziński Z., Sobisz Z., Szczęśniak E., Szeląg Z., Tokarska-Guzik B., Wołkowycki D., Wrzesień M., Zając A., Zając M., Zalewska-Gałosz J. 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce:Apendix. A. Zając, M. Zając (red.). Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 320.

Jachuła, J., Wrzesień, M., Strzałkowska-Abramek M., Denisow B. 2018. The impact of special-temporal changes in flora attributes and pollen availability on insect visitors in Lamiaceae species. Acta Botanica Croatica 77: 161-171

Strzałkowska-Abramek M., Jachuła J., Wrzesień M., Bożek M., Dąbrowska A., Denisow B. 2018. Nectar production in several Campanula species (Campanulaceae) - Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 17 (3):127-136

Jachuła, J., Denisow B., Wrzesień M. 2018. Validation of floral food resources for pollinators in agricultural landscape in SE Poland. Journal of the Science of Food and Agriculture.  98: 2672-2680

Ziaja M., Denisow B., Wrzesień M., Wójcik T. 2018. Availability of food resources for pollinators in three types of lowland meadows. Journal of Apicultural Research. 57: 467-478

Denisow B., Wrzesień M., Mamchur Z., Chuba M. I.2017.Invasive flora within urban railway areas. A case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobotanica. 2017(70(4):1727

Wrzesień M., Denisow B. 2017. Factors responsible for the distribution of invasive plant species in the surroundings of railway areas. A case study from SE Poland. Biologia (Bratisl.)  72 (11): 1275-1284

Wrzesień M., Denisow B., Mamchur Z., Chuba M., Resler I.2016.Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas.Acta Agrobotanica 69(3):1666

Wrzesień M., Denisow B. 2016.The effect of agricultural landscape structure on field margins flora in south eastern Poland Acta Botanica Croatica 75(2):217-225.

Wrzesień M., Denisow B. 2016. Distribution and abundance of bee forage flora across an agricultural landscape - railway embankments vs. road verges.Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 85(4):3509

Wrzesień M., Denisow B., Mamchur Z., Chuba M., Resler I.2016.Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas. Acta Agrobotanica 69(3):1666.

Denisow B., Antoń S., Wrzesień M. 2016. Micromorphology of Anemone sylvestris L. flowers (Ranunculaceae) - structural implications of anemophily and entomophily. Acta Botanica Croatica . 75(1) 74-80.

Wrzesień, M., Jachuła, J., Denisow, B. 2016. Railway embankments – refuge areas for food flora, and pollinators in agricultural landscape. Journal of Apicultural Science 60 (1), 97–110.

Denisow B., Wrzesień M. 2015. The habitat effect on the diversity of pollen resources in several Campanula spp. – an implication for pollinator conservation.  Journal of Apicultural Research. 54(1):62-71.

Denisow B., Wrzesień M. 2015. The importance of field margins location of for maintenance of food niches for pollinators. Journal of Apicultural Science 59(1):27–37

Denisow B., Wrzesień M. 2015. Does vegetation disparities impact on the population dynamics and male function in Anemone sylvestris (Ranunculaceae)? A case study in three natural populations of xerothermic grasslands. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(2):197–205.

Denisow B., Wrzesień M. Cwener A. 2014. Pollination and floral biology of Adonis vernalis (Ranunculaceae) – a case study of threatened species. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(1):29-37.