Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Osińska-Jaroszuk

dr hab. Monika Osińska-Jaroszuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
81 537 50 29
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Katedra Biochemii i Biotechnologii platforma MS Teams poniedziałek 10-11, pokój 324 B czwartek 11-12

Adres

Department of Biochemistry and Biotechnology, Institute of Biological Sciences, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19
21-040 Lublin, POLAND

O sobie

ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-3465-0461

 

RESEARCH FOCUS

 

  • polysaccharides - selection of organisms, isolation, characterisation, and biotechnological application
  • immobilisation of enzymes, antibiotics and enzyme inhibitors for modification of selected groups of biomaterials
  • biomedical application of bioactive substances isolated from fungi

 


Działalność naukowa

RESEARCH PROJECTS

Antibacterial protection of vascular prosthesis by covalently immobilization of antibiotics, Ministry of Science and Higher Education no: 3 T09B 052 29 Medical University in Lublin, 2007-2009, main investigator

Cellobiose dehydrogenases of selected ligninolytic fungi,National Science Center no:2011/01/N/NZ1/03458 Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, 2011-2013, investigator

Antimicrobial properties of textile dyes synthesized by fungal laccases, Program of Ministry of Science and Higher Education Juventus Plus no: 0533/IP1/2011/71 Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, 2012-2014, investigator

Evaluation of antioxidant and antimicrobial potential of fungal cellobiose dehydrogenase as a component of active packaging, National Science Center no: 2015/17/D/NZ9/02066 - SONATA 9 Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, 2016-2019, investigator

Modification of biomedical materials by inhibitors of proteolytic enzymes National Science Center no:2017/25/B/NZ7/01084 OPUS 13 Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, 2018-2021, investigator

PATENTS

Bancerz R., Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Wiater A., Rogalski J. (2018) Zastosowanie polisacharydów pochodzenia grzybowego wraz z lipazą wyizolowaną z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich estrów. [Fungal polysaccharides for use with lipase isolated from Rhizomucor variabilis in the esterification of higher fatty acids and the method of obtaining such esters]. Patent No.233924

Bancerz R., Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Janczarek M., Rogalski J. (2018) Zastosowanie polisacharydów pochodzenia bakteryjnego wraz z lipazą wyizolowaną z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich estrów. [Bacterial polysaccharides for use with lipase isolated from Rhizomucor variabilis in the esterification of higher fatty acids and the method of obtaining such esters]. Patent No. 233829

Jaszek M., Matuszewska A., Osińska–Jaroszuk M., Janusz G., Sulej J., Stefaniuk D., Giannopoulos K., Karp M. (2013) Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych krwi. [Laccase enzyme isolated from the fungus Cerrena unicolor for the treatment of neoplastic blood diseases]. Patent No. 225934

Matuszewska A., Jaszek M., Janusz G., Osińska–Jaroszuk M., Sulej J., Stefaniuk D., Rogalski J., Mizerska–Dudka M., Kandefer–Szerszeń M. (2013). Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu raka szyjki macicy. [Laccase enzyme isolated from the fungus Cerrena unicolor for application in cervical cancer treatment]. Patent No. 225869

Ginalska G., Uryniak A., Łobarzewski J., Osińska M. (2009) Sposób immobilizacji antybiotyków zawierających I-rzędowe grupy aminowe ze stałymi matrycami pokrytymi białkiem. [The method of immobilisation of antibiotics containing primary amine groups with solid matrices coated with protein]. Patent No.201383

Ginalska G., Uryniak A., Łobarzewski J., Osińska M. (2009) Sposób immobilizacji antybiotyków na stałych matrycach, zwłaszcza antybiotyków zawierających w swojej budowie komponent cukrowy. [The method of immobilisation of antibiotics on solid matrices, especially antibiotics containing a sugar component in their structure]. Patent No. 203306

RECENT PAPERS

Osińska-Jaroszuk M., Sulej J., Jaszek M., Jaroszuk-Ściseł J. (2020) Applications of Fungal Polysaccharides, Elsevier

Polak J., Wlizło K., Pogni R., Petricci E., Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Grąz M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Jarosz-Wilkołazka A. (2020) The structure and bioactive properties of dyes synthesised by fungal laccase. Int. J. Mol. Sci. 21, 2052, doi:10.3390/ijms21062052

Jaroszuk-Ściseł J., Nowak A., Komaniecka I., Choma A., Jarosz-Wilkołazka A., Osińska-Jaroszuk M., Tyśkiewicz R., Wiater A, Rogalski J. (2020) Differences in production, composition, and antioxidant activities of exopolymeric substances (EPS) obtained from cultures of endophytic Fusarium culmorum strains with different effects on cereals. Molecules, 25, 616, 1-33, doi:10.3390/molecules25030616

Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Łopucki R., Mroczka R., Jarosz-Wilkołazka A. (2020) – Serine protease inhibitors - new molecules for modification of polymeric biomaterials. Biomolecules 10, 82, 1-19, doi:10.3390/biom10010082

Sulej, J., Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Grąz, M., Kutkowska, J., Pawlik, A., Chudzik, A., and Bancerz, R. (2019) Antimicrobial and antioxidative potential of free and immobilised cellobiose dehydrogenase isolated from wood degrading fungi. Fungal biology123(12), 875-886,https://doi.org/10.1016/j.funbio.2019.09.007 

Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Starosielec, M., Sulej, J., Matuszewska, A., Janczarek, M., Bancerz. R., Wydrych. J., Wiater, A.  and Jarosz-Wilkołazka, A. (2018) Bacterial exopolysaccharides as a modern biotechnological tool for modification of fungal laccase properties and metal ion bindingBioprocess and biosystems engineering41(7), 973-989, doi: 10.1007/s00449-018-1928-x

Bancerz, R., Osińska-Jaroszuk, M. Jaszek, J. Sulej, A. Wiater, A. Matuszewska, and Rogalski J. (2018) Fungal polysaccharides as a water-adsorbing material in esters production with the use of lipase from Rhizomucor variabilis. Int. J. Biol. Macromol. 118, 957-964, doi:10.1016/j.ijbiomac.2018.06.162

Osińska-Jaroszuk, M., Wiater, A., Choma, A., Pleszczyńska, M., Jaszek, M., Janusz, G., Skowronek, M., Szczodrak, J. (2017) (1→3)-α–D-glucan from fruiting body and mycelium of Cerrena unicolor (Bull.) Murrill: Structural characterization and use as a novel inducer of mutanase. Int. J. Pol. Sci., 2017, art. no. 1249134, doi: 10.1155/2017/1249134

Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A. (2017) Inhibitors of enzymes with potential medical applications/Inhibitory enzymów o potencjalnym zastosowaniu medycznym. Post. Biochem. 63 (4), 261-268 

Rudawska A., Haniecka I., Jaszek M., Osińska-Jaroszuk M.  (2017) The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds Polymers 9 (1), no art: 442 doi: 10.3390/polym9010009