Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Zaciura

dr Monika Zaciura
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Telefon
(81) 5375954
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 9.00 - 10.00 - konsultacje stacjnarne (pokój 9A)


środa 9.00-10.00 - konsultacje zdalne (MS Teams - kod zespołu: s3s984n)

Adres

ul. Akademicka 19 pok. 9A
20-033 Lublin

O sobie

Obszarem moich zainteresowań naukowych jest regulacja procesu translacji. Organizmem modelowym, na którym opieram swoje badania, są komórki drożdżowe. W swojej pracy laboratoryjnej  wykorzystuję następujące techniki badawcze:

- pomiar dokładności dekodowania z użyciem układu podwójnej lucyferazy (dual-luciferase reporter assay)

- RNA-Seq, ribosome profiling

- ilościowy PCR (real-time PCR)

- mutageneza ukierunkowana drożdży

- pomiar poziomu inicjacji translacji z wykorzystaniem GCN4 jako reporter

- analiza profilu polisomów

 

My scientific interests focus on the regulation of the translation process. In my research I use yeast as a model organism. I use following techniques in my lab work:

- decoding fidelity measurement using dual-luciferase reporter assay

- RNA-Seq, ribosome profiling

- real-time PCR

- targeted mutagenesis in yeast

- assay of translation initiation activities with GCN4 as reporter

- polysome profile analysis