Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jolanta Polak

dr Jolanta Polak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
81 537-50-51
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 250B:


poniedziałek 14.00 - 15.00


wtorek 14.0-15.00


 

Adres

ul. Akademicka 19/250B
Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe

Zastosowanie enzymów grzybowych w biotechnologii (biokataliza enzymatyczna i grzybowa, biotransformacja, immobilizacja, biochemia grzybów)

Edukacja

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii,Katedra Biochemii i Biotechnologii, zakres: biochemia, biotechnologia

 • doktor nauk biologicznych (2010)
 • magister biologii (2002)

2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi" (2012-2013)

3. Berkeley University, USA

 • TOP 500 Innovators: Science - Management – Commercialization Program of the Polish Ministry of Science and Higher Education, IX-XI. 2015

 


Działalność naukowa

Staże naukowe

 • Włochy, University of Siena, Siena, V 2015
 • Belgia, Universite Catholique de Louvain, Louvain-La-Nueve, VII 2008
 • Belgia, Wetlands Engineering, Louvain-La-Nueve, II I V 2008
 • Francja, CRJ-INRA Jouy-en-Josas, VII 2002

Projekty

 1. Projekt NCN 2016/21/D/NZ9/02460 (2017-2021) pt. „Enzymatyczna synteza związków o aktywności antymikrobiologicznej i antyoksydacyjnej w dwuskładnikowych układach transformacyjnych”, kierownik
 2. Projekt MNiSW IP2011 043371 (2012-2014) pt. „Barwniki tekstylne o aktywności antymikrobiologicznej syntetyzowane przez lakazę grzybową” projekt finansowany przez Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Iuventus Plus, kierownik
 3. Projekt NCN 6330/B/P01/2011/40 (2011-2014) pt. „Biosynteza barwników tekstylnych przez grzyby”, wykonawca
 4. Projekt FNP Ventures/2008-1/4 (2008-2010) pt. „Przez grzyby do… kłębka, biokatalizatory grzybowe w syntezie bio-barwników”, kierownik
 5. Projekt SOPHIED - NMP2-CT-2004-505899 (2005-2008) pt. “Novel sustainable bioprocesses for the European colour industries”, projekt 6-go Programu Ramowego UE, wykonawca
 6. Projekt PUBLIER - ICA2-CT-2000-1005 (II-VIII 2003) pt. “Pulp biodegradation using lignolytic enzyme reactions”, projekt 5-go Programu Ramowego UE, wykonawca

 Patenty

 • Patent (Patent Office of the Republic of Poland, UPRP) No PL213247 (B1), Jarosz-Wilkołazka A, Polak J, Olszewska A (2012) „Sposób otrzymywania barwników syntetycznych”
 • Bruyneel F, Jarosz-Wilkołazka A, Polak J, Bols Ch-M, Vanhulle S, Enaud E, Basosi R, Pogni R, Jager I, Hercher Ch, Marchand J, „Phenoxazine dyes”, Numer zgłoszenia patentowego US20100000032

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureate of the Polish Ministry of Science and Higher Education competition „TOP 500 INNOVATORS Science Management Commercialization”, 2015
 • UMCS Rector’s award; 2010, 2017, 2019

Publikacje

 1. Polak J., Wlizło K., Pogni R., Petricci E., Grąz M., Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Jarosz-Wilkołazka A., (2020) Structure and Bioactive Properties of Novel Textile Dyes Synthesised by Fungal Laccase International Journal of Molecular Sciences, 21, 2052; doi:10.3390/ijms21062052 (IF 4,18)
 2. Wlizło K., Polak J., Jarosz-Wilkołazka A., Pogni R., Petricci E., (2020) Novel textile dye obtained through transformation of 2-amino-3-methoxybenzoic acid by free and immobilised laccase from a Pleurotus ostreatus strain, Enzyme and Microbial Technology, 132, 109398. (IF=3,553)
 3. Janusz G., Pawlik A., Świderska-Burek U., Polak J., Sulej J., Jarosz-Wilkołazka A., Paszczyński A, (2020) Laccase Properties, Physiological Functions, and Evolution, International Journal of Molecular Sciences, 21, 966 (IF 4,18)
 4. Pozdnyakova N., Jarosz-Wilkołazka A., Polak J., Wlizło K., Dubrovskaya E., Turkovskaya O. (2017) Unique properties of fungal laccases for biodegradative processes. W: Laccase: Applications, investigations and insights, Harris A. (Ed), ISBN: 978-1-53610-556-8, pp. 143-180, Nova Science Publishers, Inc., New York
 5. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A., Szałapata K., Grąz M., Osińska-Jaroszuk M. (2016) Laccase-mediated synthesis of a phenoxazine compound with antioxidative and dyeing properties - the optimisation process. New Biotechnol. 33 (2), 255-262  (IF=2,898)
 6. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A., Szuster-Ciesielska A., Wlizło K., Kopycińska M., Sójka-Ledakowicz J., Lichawska-Olczyk J. (2016) Toxicity and dyeing properties of dyes obtained through laccase-mediated synthesis. J. Clean. Prod. 112, 4265-4272,  doi:10.1016/j.jclepro.2015.07.044 (IF=3,844)
 7. Sójka-Ledakowicz J., Olczyk J., Polak J., Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A. (2015) Dyeing of textile fabrics with bio-dyes. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 23 (1), 109 (IF=0,667)
 8. Pozdnyakova N.N., Jarosz-Wilkolazka A., Polak J., Grąz M., Turkovskaya O.V. (2015) Decolourisation of anthraquinone-and anthracene-type dyes by versatile peroxidases from Bjerkandera fumosa and Pleurotus ostreatus D1. Biocatalysis and Biotransformation 33 (2), 69-80, (IF=0,691)
 9. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2012) Fungal laccases as green catalysts for dye synthesis Process Biochemistry 47 (9):1295–1307 (IF=2,648)
 10. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2012) Structure/redox potential relationship of simple organic compounds as potential precursors of dyes for laccase-mediated transformation. Biotechnol. Progr. 28 (1):93-102 (IF=2,4)
 11. Aleksandrzak-Piekarczyk T., Polak J., Jezierska B., Renault P., Bardowski J. (2011). Genetic characterization of the CcpA-dependent, cellobiose-specific PTS systemcomprising CelB, PtcB and PtcA that transports lactose in Lactococcus lactis IL1403. Int. J. Food Microbiol. 145:186–194 (IF=3,011)
 12. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A, (2010). Whole-cell fungal transformation of precursors into dyes. Microbial Cell Factories 9:51 (IF=4,54)
 13. Forte S., Polak J., Valensin D., Taddei M., Basosi R., Vanhulle S., Jarosz-Wilkołazka A., Pogni R. (2010). Synthesis and structural characterization of a novel phenoxazinone dye by use of a fungal laccase. J Mol Catal B: Enzym., 63:116-120 (IF=2,015)