Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Socała

dr hab. Katarzyna Socała
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I FARMAKOLOGII
Telefon
81 537 50 84
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 09:00–10:00 (MS Teams, kod do zespołu: r6ezmo4)


Czwartek 9:00–10:00 (Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, pokój 25B)


Consultation


Tuesday 09:00–10:00 (MS Teams, a team code: r6ezmo4)


Thursday 9:00–10:00 (Department of Animal Pysiology and Pharmacology, room 25B)

Działalność naukowa

Badanie mechanizmów leżących u podstaw powstawania wybranych zaburzeń neurologicznych i neuropsychiatrycznych takich jak padaczka, depresja czy stany lękowe.

Poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym.

Ocena toksyczności nowych związków.

Interakcje lekowe

 

Studies on the mechanisms underlying the pathogenesis of some neurological and neuropsychiatric disorders such as epilepsy, depression and anxiety.

Searching of new antiepileptic, antidepressant and anxiolytic compounds.

Toxicity studies of new compounds.

Drug-drug interactions.