Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krystyna Winiarczyk

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 537 5008
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek: godz. 10-11 pokój 58Bśroda: godz. 9-10 konsultacje zdalne  Teams kod jbjyr4x

Adres

Akademicka 19
20033 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

- anatomia funkcjonalna organów roślinnych
- faza progamiczna i zapłodnienie u roślin
- rozmnażanie generatywne u okrytozalążkowych, z uwzględnieniem    strukturalnych i   histochemicznych aspektów mikro- i megasporogenezy

- zagadnienia męskiej i żeńskiej sterylności u Angiospermae

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Kierunki biologia oraz biotechnologia:

Anatomia roślin, Embriologia roślin, Biologia rozwoju roślin i zwierząt, Bioanalityka w praktyce, Praktikum z hodowli komórek i tkanek ,Pracownie magisterska i specjalizacyjna.

Inżynieria nowoczesnych materiałów ,Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

Biomateriały.

Studia doktoranckie:

Metodologia pracy naukowej i badań biologicznych, Metodyka pisania pracy naukowej,Seminarium.


Działalność naukowa

PUBLIKACJE

Denisow B., Masierowska M, Winiarczyk K, Rakoczy-Trojanowska M. (2022)  The pollen dispersal ability for cross-pollination in winter wheat (Triticum aestivum L.) is related to anther extrusion capability rather than to pollen output. South African Journal of Botany (2022) 148: 283-292 https://doi.org/10.1016/j.sajb.2022.04.031

M. Śmigała, K. Winiarczyk*, A.  Dąbrowska, M. Domaciuk, M. Gancarz. (2021). Determination of the Influence of Mechanical Properties of Capsules and Seeds on the Susceptibility to Feeding of Mononychus pubctumalbum in Endangered Plant Species Iris aphylla L. and Iris sibirica L. Sensors, 21(6), 2209 doi.org/10.3390/s21062209

D. Tchórzewska, R. Marciniec, K. Deryło, K. Winiarczyk (2020) Heteromorphism of stamens in monoclinous flowers of Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl as an example of high variability of the androecium in the Commelinaceae family. Protoplasma doi.org/10.1007/s00709-020-01522-z

Marciniec, R., Zięba, E., & Winiarczyk, K*. (2019). Distribution of plastids and mitochondria during male gametophyte formation in Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl. Protoplasma, 1-13.

Dąbrowska A., Śmigała M., Denisow B., Winiarczyk K.* (2019) Biology of flowering and insect visitors of Iris aphylla L. (Iridaceae). Turk J Bot (2019) 43:  TÜBİTAK doi:10.3906/bot-1812-36 

Sugier D., Sugier P., Jakubowicz-Gil J., Winiarczyk K., Kowalski R. ( 2019) Essential Oil from Arnica Montana L. Achenes: Chemical Characteristics and Anticancer Activity.  Molecules 2019, 24, 4158; doi:10.3390/molecules24224158

Skuhrovec, J., Gültekin, L., Śmigala, M., Winiarczyk, K., Dąbrowska, A., & Gosik, R. (2018). Description of the immature stages of two Mononychus species (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) and a study of the host preferences of M. punctumalbum for Iris species in central Europe. Acta Zoologica, 99(3), 296-318

Winiarczyk K*., Marciniec R., Tchórzewska D. (2018)  Phenomen of floral revrsion in bolting Garlic (Allium sativum L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 17(2) 2018, 123–134

Tchórzewska D., Deryło K., Winiarczyk K. (2017) Cytological and biophysical comparative analysis of cell structures at the microsporogenesis stage in sterile and fertile Allium species. Planta, 245:137–150.

Winiarczyk K*, Gębura J. (2016) Activity of selected hydrolytic enzymes in Allium  sativum L. anthers. Plant Physiology and Biochemistry102: 37- 42   

Winiarczyk K,* Łożykowska K, Gębura J, Bocianowski J. (2016) Vitality and germination of lemon balm (Melissa officinalis L.) seeds. Journal of Applied Botany and Food Quality 89, 156 -162  DOI:10.5073/JABFQ.2016.089.019

Gębura J, Winiarczyk K*. (2016) A study on calcium oxalate crystals in Tinantia anomala (Commelinaceae) with special reference to ultrastructural changes during anther development. Journal of Plant Research  129:685–695     

Winiarczyk K*, Gębura J. (2016) Formation of a unique structure during microsporogenesis in Tinantia anomala (Commelinaceae) anthers. Protoplasma  DOI 10.1007/s00709-016-0990-y

Tchórzewska D, Deryło K,  Błaszczyk L,  Winiarczyk K (2015) Tubulin cytoskeleton during microsporogenesis in the male-sterile genotype of Allium sativum and fertile Allium ampeloprasum L. Plant Reproduction, 28(3-4), 171-182.