Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dorota Tchórzewska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 5375037
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 9.00 do 11.00


piątek 9.00 do 11.00

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia dotyczące fenologii, biologii rozwoju, morfologii, anatomii, embriologii i cytologii roślin. W zakresie realizowanych prac badawczych uwaga skupiona jest na problematyce naukowej dotyczącej przede wszystkim procesów związanych z rozmnażaniem płciowym u roślin, między innymi mikrosporogenezą i gametogenzą. W badaniach stosowane są techniki histologiczne oraz immunocytochemiczne. Analizy wykonywane są z użyciem mikroskopu świetlnego jasnego pola, mikroskopów kontrastowo-fazowych, mikroskopu fluorescencyjnego, mikroskopu konfokalnego oraz mikroskopu elektronowego transmisyjnego i skaningowego.

Najważniejsze publikacje:

-Tchórzewska D., Winiarczyk K., Pietrusiewicz J., Bednara J. (2008) A new type of microtubular cytoskeleton in microsporogenesis of Lavatera thuringiaca L. Protoplasma, 232:223–231.

-Tchórzewska D., Bednara J. (2011) The dynamics of the actin cytoskeleton during sporogenesis in Psilotum nudum L. Protoplasma, 248:289–298.  

-Tchórzewska D., Deryło K., Winiarczyk K. (2017) Cytological and biophysical comparative analysis of cell structures at the microsporogenesis stage in sterile and fertile Allium species. Planta, 245:137–150.

-Tchórzewska D. (2017) Chondriokinesis during microsporogenesis in plants. Planta, 246:1–18.

- Tchórzewska D., Marciniec R., Deryło K., Winiarczyk K. (2020) Heteromorphism of stamens in monoclinous flowers of Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl as an example of high variability of the androecium in the Commelinaceae family. Protoplasma, 257: 1473–1485.