Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Gajuś-Lankamer

Telefon
(81)5375913
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur dydaktyczny w semestrze zimowym 2020/21:


poniedziałek: 11.00 - 12.00


środa:   10.30-11.30


Dyżur odbywa się zdalnie na platformie Teams

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19/0121a
20-033 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem dydaktycznym  Wydziałowej  Pracowni Edukacji Biologicznej i Środowikowej z Muzeum Zoologicznym Wydziału Biologii i Biotechnologii. Prowadzę zajęcia przygotowujące studentów do zawodu nauczyciela biologii i przyrody  w ramach licznych przedmiotów bloku dydaktycznego tj. dydaktyka biologii,  emisja głosu, technologie informacyjne w dydaktyce biologii i inne. Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie uwarunkowań oraz efektywności kształcenia  przyrodniczego w edukacji formalnej i nieformalnej a także w systemie kształcenia nauczycieli.