Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Gajuś-Lankamer

dr Ewa Gajuś-Lankamer
Stanowisko
profesor uczelni dydaktyczny
Jednostki
PRACOWNIA EDUKACJI BIOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Z MUZEUM ZOOLOGICZNYM
Telefon
(81)5375913
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur dydaktyczny w semestrze zimowym 2021/22


wtorek: 10.30-11.30 (Teams)


środa:   12.00-13.00 Pokój 0121A


 

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19/0121a
20-033 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem dydaktycznym Pracowni Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym Wydziału Biologii i Biotechnologii. Prowadzę wykłady, zajęcia laboratoryjne i konwersatoria przygotowujące studentów do zawodu nauczyciela biologii i przyrody  w ramach przedmiotów wchodzących w zakres  kształcenia nauczycielskiego tj. dydaktyka biologii,  emisja głosu, technologie informacyjne w dydaktyce biologii, dydaktyka zajęć terenowych, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pełnię także funkcję opiekuna praktyk zawodowych z biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach efektywności i jakości kształcenia biologicznego na każdym poziomie edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz jakości kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela biologii i przyrody.