Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Gajuś-Lankamer

Telefon
(81)5375913
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur dydaktyczny w semestrze zimowym 2022/23


poniedziałek:11.00-12.00


środa:12.30-13.30


Pokój 0121A


WBiB


ul. Akademicka 19


 

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19/0121a
20-033 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem dydaktycznym Pracowni Edukacji Biologicznej i Muzeum Zoologicznego Wydziału Biologii i Biotechnologii. Prowadzę wykłady, zajęcia laboratoryjne i konwersatoria przygotowujące studentów do zawodu nauczyciela biologii i przyrody  w ramach przedmiotów wchodzących w zakres  kształcenia nauczycielskiego tj. dydaktyka biologii,  emisja głosu, technologie informacyjne w dydaktyce biologii, dydaktyka zajęć terenowych, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pełnię także funkcję opiekuna praktyk zawodowych z biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach efektywności i jakości kształcenia biologicznego na każdym poziomie edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz jakości kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela biologii i przyrody.