Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Emilia Reszczyńska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOFIZYKI
Telefon
81 537 50 30
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Publikacje:

A. Sęk, R. Welc, M.M. Mendes-Pinto, E. Reszczyńska, W. Grudziński, W.I. Gruszecki „Raman spectroscopy analysis of molecular configuration forms of the macular xanthophylls”Jurnal of Raman Spectroscopy 51,4, 635-641: 2020

M. Palusińska-Szysz, A. Szuster-Ciesielska, M. Janczarek, S. Wdowiak-Wróbel, J. Schiller, E. Reszczyńska, W.I. Gruszecki, B. Fuchs „Genetic diversity of Legionella pcs and pmtA genes and the effect of utilization of cholinę by Legionella spp. On induction of proinflamentory cytokines” Pathogenes and Disease 77,7: 2019

W. Grudziński, M. Pięt, R. Luchowski, E. Reszczyńska, R. Welc, R. Paduch, W.I. Gruszecki ”Different molecular organization of two carotenoids, lutein and zeaxanthin, in human colon epithelial cells and colon adenocarcinoma cells” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 188, 57-63:2018

W. Grudziński, L. Nierzwicki, R. Welc, E. Reszczynska, R.Luchowski, J. Czub, W.I. Gruszecki“Localization and Orientation of Xanthophylls in a Lipid Bilayer” Scientific Reports 7:9619:2017

M. Palusińska-Szysz, A. Zdybicka-Barabas, E. Reszczyńska, R. Luchowski, M. Kania, N. Gisch, F. Waldow, P. Mak, W. Danikiewicz, W. I. Gruszecki, M. Cytryńska “The lipid composition of Legionella dumoffii membrane modulates the interaction with Galleria mellonella apolipophorin III” Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids 1861, 617–629:2016

J. Żuchowski, Ł. Pecio, E. Reszczyńska, A. Stochmal “New phenolic compounds from the roots of lentil (Lens culinaris)” Helvetica Chimica Acta 99, 674-680:2016

E. Reszczyńska, R. Welc, W. Grudziński, K. Trębacz, W. I. Gruszecki, “Carotenoid binding to proteins: Modeling pigment transport to lipid membranes”. Arch. Biochem. Biophys. 584 125-133:2015

Sujak, A. Dziwulska-Hunek, E. Reszczyńska “Effect of electromagnetic stimulation on selected Fabaceae plants”. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 22, No. 3, 893-898:2013

 

Granty:

2011-2015  TEAM” Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”  (doktorant)

06/ 2017 - 11/2017 MAESTRO 8 "Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin" (specjalista naukowo-techniczny)

2019-2020 Miniatura 3 "Wpływ kwasów tłuszczowych na organizację molekularną luteiny" (kierownik)