Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Koselski

dr Mateusz Koselski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOFIZYKI
Telefon
815375012
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zdalne - piątek godz. 10.00-12.00 na platformie MS Teams (kod dostępu: rhopvda)

Adres

Instytut Nauk Biologicznych UMCS, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, pok. 0141B

Działalność naukowa

Badania z użyciem mikroelektrod oraz metody MIFE określające mechanizmy przekazywania sygnału między komórkami roślinnymi. Badania aktywności roślinnych i zwierzęcych kanałów jonowych z użyciem metody patch-clamp.