ADMINISTRACJA WYDZIAŁU

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS ul. Akademicka 19
20-844 Lublin

Kontakt

tel. 81 537 52 16

Strona WWW

www.biologia.umcs.pl

Opis

Jednostki organizacyjne administracji Wydziału Biologii i Biotechnologii koordynują wydziałowe przedsięwzięcia dotyczące działalności dydaktycznej, obsługi administracyjnej badań naukowych, sprawozdawczości Wydziału Wydziału Biologii i Biotechnologii i Instytutu Nauk Biologicznych, promocji Wydziału i Instytutu Nauk Biologicznych, sporządzania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Wydziału Biologii i Biotechnologii i Instytutu oraz stałego monitorowanie budżetu, prowadzenia dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi, przewodami doktorskimi, postępowaniami habilitacyjnymi. Ponadto prowadzą obsługę sekretarską i kancelaryjną Wydziału Biologii i Biotechnologii i Instytutut Nauk Biologicznych, obsługę kadrową pracowników podległych Dziekanowi Wydziału i Dyrektorowi Instytutu.