Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Mariusz Gagoś

prof. dr hab. Mariusz Gagoś
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 537 59 04, +48 513 926 247
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://cell.umcs.lublin.pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013161156386
Konsultacje

Wtorki 12.00 - 14.00

Adres

Budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, Katedra Biologii Komórki - parter (na lewo od szatni) p. 43B
Akademicka 19, 20-031 Lublin

O sobie

Jestem absolwentem kierunku Fizyka na UMCS (1996r.), po ukończeniu studiów pracowałem jako asystent w Pracowni Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie (w latach 1996-1999), następnie byłem asystentem w Katedrze Fizyki UP w Lublinie (w latach 1999-2002), doktorat uzyskałem z nauk fizycznych/biofizyka w IF UMCS (2002r.), habilitację z nauk fizycznych uzyskałem w IF UMK w Toruniu (2008r.), od 2011r. pracuję na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, profesurę z nauk biologicznych uzyskałem na WBiB UMCS (2014r.).

Aktualnie pełnię funkcję Kierownika Katedry Biologii Komórki na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Moje zainteresowania naukowe związane są głównie z zastosowaniem metod spektroskopii i mikroskopii w badaniach organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych.

Jestem twórcą wielu Wynalazków o zasięgu międzynarodowym (potwierdzonych zgłoszeniami patentowymi i przyznanymi patentami) oraz posiadam doświadczenie we wdrożeniach technologii w przemyśle.

Mój dorobek naukowy to ponad 120 publikacji naukowych i popularnonaukowych, spośród których blisko 90 publikacji zostało opublikowanych w języku angielskim na tzw. liście filadelfijskiej. Indeks H=22, liczba cytowań ok. 1200.

Aktualnie kieruję oraz kierowałem wieloma projektami badawczymi, w tym z NCN, czterema pozyskanymi z organizacji zagranicznych. Jestem także laureatem prestiżowego konkursu EMBO (European Molecular Biology Organization), projekt został zrealizowany w 2004r. roku w Consiglio Nazionale delle Ricerche w Trydencie we Włoszech.

Jestem popularyzatorem nauki w ramach Uniwersytetu Dziecięcego (UMCS oraz Unikids) oraz licznych Festiwali Nauki w Lublinie, za co zostałem wyróżniony w 2011r. roku nagrodą Polskiej Agencji Prasowej.

Jestem aktywnym członkiem trzech towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Polskie Towarzystwo Agrofizyczne). Jestem także członkiem honorowym Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” oraz członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP).

Posiadam ponadto bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym.

Moją pasją, poza pracą naukowo-dydaktyczną, jest pszczelarstwo.

 


Działalność naukowa

Publikacje:

http://orcid.org/0000-0001-7139-4199

Informacje dodatkowe:

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=111659&_k=spn0mc

Aktualna tematyka badawcza:

 • Spektroskopowe oraz strukturalne badania organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych.
 • Aktywność przeciwnowotworowa i przeciwgrzybicza naturalnych oraz syntetycznych związków w badaniach in vitro.
 • Badania wpływu zafałszowania węzy pszczelej na rozwój stadiów preimaginalnych pszczoły miodnej.
 • Poszukiwanie skutecznych metod analizy i oczyszczania wosku pszczelego.
 • Wykorzystanie mikrospektroskopii w podczerwieni do mapowania chemicznego na poziomie komórkowy i tkankowym.

Ostatnie projekty badawcze:

 1. OPUS 18 (NCN) (2020-2023) „Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową” Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Gagoś
  - przyznana kwota 1 792 675 PLN.
 2. OPUS 4 (NCN) (2013-2017) „Badania aktywności biologicznej antybiotyku amfoterycyny B kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksydacyjnie na układach modelowych błon lipidowych oraz in vitro”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Gagoś
  - przyznana kwota 700000 PLN.

Patenty i zgłoszenia patentowe na UMCS:

 1. Numer zgłoszenia: P.429877 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019. „Tester wosków”. Twórcy: Pietrow M., Gagoś M., Wawryszczuk J.,.
 2. Numer zgłoszenia: P.429878 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019. „Analizator wosków”. Twórcy: Pietrow M., Gagoś M., Wawryszczuk J.,.
 3. Numer zgłoszenia: P.429878 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019. „Przyrząd do analizy wosków”. Twórcy: Pietrow M., Gagoś M., Wawryszczuk J.,.
 4. Gagoś M., Chudzik B., Niewiadomy A., Matwijczuk A., Czernel G., Karpińska M., Kompozycja do zwalczania infekcji grzybiczych. 2017.:Nr. P-421946. Przyznany patent polski
 5. Gagoś M., Karpińska M.M., Matysiak J., Niewiadomy A., Wietrzyk J., New analogs of 1,2,4-triazolophthalazines with different type of substitution of dihydroxyphenyl system used as anticancer drug. (2016) WO2016013948-A1. – Międzynarodowe zgłoszenie patentowe, Przyznany patent polski.
 6. Gagoś M., Karpińska M.M., Matysiak J., Niewiadomy A., Wietrzyk J., New analogs of 1,2,4-triazole with different type of substitution of 2,4-dihydroxyphenyl system, are gamma amino butyric acid receptor-alpha-3 modulators useful as antiproliferative agents. (2016) WO2016013947-A1, – Międzynarodowe zgłoszenie patentowe, Przyznany patent polski.