Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Urszula Świderska

dr Urszula Świderska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Telefon
+48 81 537-59-03
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.zbm.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Wtorek: godz. 1000-1100
Piątek: godz. 900-1000 (pok. 282B)


 

Adres

ul. Akademicka 19/282B
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

 1. Grzyby cerkosporoidalne (cercosporoid fungi) – biologia, identyfikacja morfologiczna, molekularna i biochemiczna, wpływ stresu oksydacyjnego na metabolizm gatunków z rodzaju Cercospora.
 2. Bogactwo gatunkowe, taksonomia, biologia i ekologia mikroskopijnych grzybów pasożytniczych roślin.
 3. Udział i rola grzybów pasożytniczych w strukturze naturalnych zbiorowisk roślinnych, przede wszystkim górskich.
 4. Wpływ mikroskopijnych grzybów fitopatogennych na rozwój alergii u ludzi (Projekt NCN OPUS 2019/35/B/NZ6/00472).

Ważniejsze publikacje:

 1. Mułenko W., Bacigálová K., Kozłowska M., Świderska-Burek U., Wołczańska A., Chmiel M.A. 2020. The Microfungi of the Tatra Mountains and Surrounding Areas. An Annotated Catalogue. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 1-484.
 2. Świderska-Burek U., Daub M.E., Thomas E., Jaszek M., Pawlik A., Janusz G. 2020. Phytopathogenic cercosporoid fungi - from taxonomy to modern biochemistry and molecular biology. Int. J. Mol. Sci. 21(22): 8555. https://doi.org/10.3390/ijms21228555
 3. Świderska-Burek U. 2020. A taxonomic revision of Zasmidium species occurring in Poland. Phytotaxa 437(4): 237-244. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.437.4.5
 4. Pawlik A., Jaszek M., Stefaniuk D., Świderska-Burek U., Mazur A., Wielbo J., Koper P., Żebracki K., Janusz G. 2020. Combined effect of light and nutrients on the micromorphology of the white rot fungus Cerrena unicolor. Int. J. Mol. Sci. 21(5): 1678. https://doi.org/10.3390/ijms21051678
 5. Janusz G., Pawlik A., Świderska-Burek U., Polak J., Sulej J., Jarosz-Wilkołazka A., Paszczyński A. 2020. Laccase properties, physiological functions, and evolution. Int. J. Mol. Sci. 21(3): 966. https://doi.org/10.3390/ijms21030966
 6. Janusz G., Pawlik A., Sulej J., Świderska-Burek U., Jarosz-Wilkołazka A., Paszczyński A. 2017. Lignin degradation: microorganisms, enzymes involved, genomes analysis and evolution. FEMS Microbiology Reviews 41(6): 941−962. https://doi.org/10.1093/femsre/fux049
 7. Świderska-Burek U. 2015. Cercosporoid fungi of Poland. Wrocław: Polish Botanical Society; (Monographiae Botanicae, vol. 105), pp. 166. https://doi.org/10.5586/mb.2015.001
 8. Piątek M., Lutz M., Ronikier A., Kemler M., Świderska-Burek U. 2012. Microbotryum heliospermae, a new anther smut fungus parasitic on Heliosperma pusillum in the mountains of the European Alpine System. Fungal Biology 116(2): 185−195. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2011.10.011
 9. Świderska-Burek U., Mułenko W. 2010. Passalora acericola - a rare cercosporoid species found for the first time in Poland. Mycotaxon 113: 351−354.