Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Domaciuk

dr Marcin Domaciuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 5375005
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne:


piątek 10-12


Konsultacje zdalne:


poniedziałek 10-12 


Kod:  fhsfeaq

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka badawcza:

histologia i cytologia roślin

embriologia eksperymentalna roślin

kultury in vitro komórek i tkanek roślinnych.

biologia rozmnażania okrytonasiennych

histogeneza i organogeneza roślin w kulturach in vitro

 

Najważniejsze publikacje:

Agata Leszczuka, Marcin Domaciuk, Ewa Szczuka. Unique features of the female gametophyte development of strawberry Fragaria x ananassa Duch. Scientia Horticulturae. 2018. Scientia Horticulturae 234 (2018) 201–209.

Konarska A. Domaciuk M. 2017. Differences in the fruit structure and the location and content of bioactive substances in Viburnum opulus and Viburnum lantana fruits. doi: 10.1007/s00709-017-1130-z.

Borsuk G, Ptaszyńska AA, Olszewski K, Domaciuk M, Krutmuang P, Paleolog J. 2017. A New Method for Quick and Easy Hemolymph Collection from Apidae Adults. PLoS ONE 12(1): e0170487. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170487.

Kellmann-Sopyła W., Koc J., Górecki R.J., Domaciuk M.,Giełwanowska I. “Development of generative structures of polar Caryophyllaceae plants, the Arctic Cerastium alpinum and Silene involucrata, and the Antarctic Colobanthus quitensis”. Polish Polar Research DOI: 10.1515/popore-2017-0001

Marcin Domaciuk, Agata Leszczuk, Ewa Szczuka, Wioleta Kellmann-Sopyła, Justyna Koc and Irena Giełwanowska. Female sporogenesis in the native Antarctic grass Deschampsia antarctica Desv. Polish Polar Research. vol. 37, no. 2, pp. 289–302, 2016 doi: 10.1515/popore-2016-0016.

Ewa Dziadczyk, Marcin Domaciuk, Magdalena Nowak, Ewa Szczuka, Józef Bednara. 2011. The development of the female gametophyte in Fragaria x ananasa Duch. Cv. Selva.Acta Biologica Cracoviensia,  Series Botanica 53/2: 104-112.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Kierunki biologia oraz biotechnologia:

Embriologia roślin, Podstawy kultur tkankowych, Biologia roślin i zwierząt, Praktikum z hodowli komórek i tkanek, Pracownie magisterska i specjalizacyjna, Seminarium dyplomowe