Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Iwona Komaniecka

dr hab. Iwona Komaniecka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
81 537 59 81
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-0807-8083
linkedin.com/in/iwona-komaniecka-b80998100
https://sciprofiles.com/profile/1279997
https://www.researchgate.net/profile/Iwona-Komaniecka
Konsultacje

Poniedziałek, godz. 12:00 - 14:00


Dyżur stacjonarny, pok. 219A


zdalnie - MS Teams, kod zespołu: qkg4oq9

Działalność naukowa

Prowadzone zajęcia:

1. Mikrobiologia - Kurs Podstawowy, wykład dla studentów I roku Biotechnologii

2. Mikrobiologia, wykład dla studentów I roku Biologii Medycznej

3. Microbiology - wykład i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów anglojęzycznych kierunku Medical Biology

4. Pracownia specjalizacyjna i magisterska dla studentów  I i II roku II stopnia Biotechnologii.

5. Seminarium magisterskie dla  studentów  I i II roku II stopnia Biotechnologii.

 

Projekty badawcze realizowane w ciągu ostatnich 5 lat:

1.OPUS 16, projekt finansowany przez Narodowe centrum Nauki, w latach 2019-2022 (rola w projekcie: Kierownik). Kwota dofinansowania: 1 001 200 PLN.

Tytuł projektu: Znaczenie składu błony zewnętrznej Agrobacterium tumefaciens w procesie infekcji roślin uprawnych.

2. LIDER VIII, projekt finansowany przez NCBiR, w latach 2018- 2020 (rola projekcie: pracownik pomocniczy), kierownik projektu: dr hab. Anna Sroka-Bartnicka, prof. UMCS.

Tytuł projektu: Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i leczniczych

3. MINIATURA 1.  projekt /pojedyncze zadanie badawcze finansowane przez NCN, w latach: 09.2017 - 09.2018 (rola w projekcie; Kierownik), kwota dofinansowania: 50 000 PLN.

Tytuł projektu: Właściwości fenotypowe i lokalizacja mutacji u klonów Agrobacterium tumefaciens defektywnych w syntezie endotoksyny. Badanie zdolności mutantów do tworzenia guzów (tumorów) na roślinach.