Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Koper

dr Piotr Koper
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
(81) 537 59 76
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Koper-2
https://www.linkedin.com/in/piotr-koper-369b5b160/?originalSubdomain=pl
https://orcid.org/0000-0002-0386-3544
Konsultacje

piątek w godzinach 9.00 - 11.00, w pokoju 209 lub za pośrednictwem platformy MSTeams

Adres

Akademicka 19 / pokój 209
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Realizowane projekty badawcze (ostanie 5 lat):

1. Wykonawca w projekcie „Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp 1” (NCN, 2017/27/B/NZ6/01544, 2020–2021)
2. Wykonawca w projekcie „Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisacharydu” (NCN, 2017/27/B/NZ9/01849, 2018–2020)
3. Wykonawca w projekcie „Wpływ światła na metabolizm Cerrena unicolor” (NCN, 2014/15/B/NZ9/01990, 2015–2018)
4. Wykonawca w projekcie „Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i zestawu diagnostycznego” (NCBR, PBS2/A8/27/2014, 2014–2016)
5. Wykonawca w projekcie „Regulated gene expression for Huntington's disease therapy” (Eurostars, NCBR, E7900/19/NCBR/2014, 2014–2017)
6. Wykonawca w projekcie „Znaczenie lakazy Cerrena unicolor w jej adaptacji do rozkładu kilku gatunków drewna i zmiennych warunków środowiska” (NCN, 2013/09/B/NZ9/01829, 2014–2017)

Publikacje (ostatnie 5 lat):

1. Koper, P., Zebracki, K., Marczak, M., Skorupska, A. & Mazur, A. RepB proteins of the multipartite Rhizobium leguminosarum bv. trifolii genome discriminate between centromere-like parS sequences for plasmid segregational stability. Molecular microbiology (2016) doi:10.1111/mmi.13472.
2. Stasiak, G., Mazur, A., Koper, P., Zebracki, K. & Skorupska, A. Symbiosis of rhizobia with legume plants (Fabaceae). Postepy Mikrobiologii 55, 289–299 (2016).
3. Grąz, M. et al. Transcriptome-based analysis of the saprophytic fungus Abortiporus biennis – response to oxalic acid. Microbiological Research 199, 79–88 (2017).
4. Marczak, M., Mazur, A., Koper, P., Żebracki, K. & Skorupska, A. Synthesis of Rhizobial Exopolysaccharides and Their Importance for Symbiosis with Legume Plants. Genes (Basel) 8, (2017).
5. Janusz, G. et al. Comparative transcriptomic analysis of Cerrena unicolor revealed differential expression of genes engaged in degradation of various kinds of wood. Microbiological Research 207, 256–268 (2018).
6. Marczak, M. et al. Mgl2 Is a Hypothetical Methyltransferase Involved in Exopolysaccharide Production, Biofilm Formation, and Motility in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Mol Plant Microbe Interact 32, 899–911 (2019).
7. Pawlik, A. et al. RNA Sequencing Reveals Differential Gene Expression of Cerrena Unicolor in Response to Variable Lighting Conditions. Int J Mol Sci 20, (2019).
8. Marczak, M. et al. PssJ Is a Terminal Galactosyltransferase Involved in the Assembly of the Exopolysaccharide Subunit in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. International Journal of Molecular Sciences 21, 7764 (2020).
9. Pawlik, A. et al. Combined effect of light and nutrients on the micromorphology of the white rot fungus Cerrena unicolor. International Journal of Molecular Sciences 21, (2020).