Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Kunat-Budzyńska

mgr Magdalena Kunat-Budzyńska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Telefon
81 537 50 50
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.bee-research.umcs.pl
Konsultacje
Semestr letni
Wtorek 9:30 - 10: 30 dyżur stacjonarny 0215B
Środa 9:30 - 10: 30 dyżur stacjonarny 0215B

Adres

ul. Akademicka 19 (pokój 0215B)
20-030 Lublin

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

1. Mechanizmy odporności wrodzonej pszczoły miodnej (Apis mellifera).

2. Poszukiwanie nowych substancji zwalczających grzyby chorobotwórcze z rodzaju Nosema. 

3. Badanie właściwości fizykochemicznych i przeciwdrobnoustrojowych produktów pszczelich. 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Nagroda im. dr Anny Siedleckiej dla najlepszego absolwenta w roku 2018 na kierunku biologia II stopnia za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną podczas studiów.

Wybrane publikacje/Selected publications:

1. Kunat-Budzyńska M, Rysiak A, Wiater A, Grąz M, Andrejko M, Budzyński M, Bryś MS, Sudziński M, Tomczyk M, Gancarz M, Rusinek R, Ptaszyńska AA. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of New Honey Varietals. Int J Environ Res Public Health. 2023 Jan 30;20(3):2458. doi: 10.3390/ijerph20032458. 

2. Kunat-Budzyńska, Magdalena & Budzyński, Michał & Schulz, Michał & Strachecka, Aneta & Gancarz, Marek & Rusinek, Robert & Ptaszyńska, Aneta. (2022). Natural Substances, Probiotics, and Synthetic Agents in the Treatment and Prevention of Honeybee Nosemosis. Pathogens. 11. 10.3390/pathogens11111269. 

3. Tauber, J. P.McMahon, D.Ryabov, E. V.Kunat, M.Ptaszyńska, A. A., & Evans, J. D. (2021). Honeybee intestines retain low yeast titers, but no bacterial mutualists, at emergenceYeast1– 13https://doi.org/10.1002/yea.3665

4. M. Kunat, G. K. Wagner, B. Staniec, M. Jaszek, A. Matuszewska, D. Stefaniuk & A. A. Ptaszyńska (2020) Aqueous extracts of jet-black ant Lasius fuliginosus nests for controlling nosemosis, a disease of honeybees caused by fungi of the genus Nosema, The European Zoological Journal, 87:1, 770-780, DOI: 10.1080/24750263.2020.1845405

5. A. Pachla, A.A. Ptaszyńska, M. Wicha, M. Kunat, J. Wydrych, E. Oleńska, W. Małek (2020) Insight into probiotic properties of lactic acid bacterial endosymbionts of Apis mellifera L. derived from the Polish apiary, Saudi Journal of Biological Sciences, doi: https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.12.040

Projekty badawcze:

1. Kierownik projektu: „Nosemoza - wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium)”, PRELUDIUM-20, Narodowe Centrum Nauki.

Zgłoszenia patentowe:

1. Numer zgłoszenia patentowego P. 441003 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2022. „Preparat białkowy do zastosowania w zwalczaniu nosemozy u pszczoły miodnej oraz sposób otrzymywania tego preparatu” Twórcy: Aneta A. Ptaszyńska, Iwona Komaniecka, Magdalena Kunat