Cykl warsztatów "Podziel się doświadczeniem - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym"

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza do udziału w cyklu warsztatów pt. "Podziel się doświadczeniem - metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym” – przeznaczonych dla nauczycieli akademickich, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kształcenia zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących studentów.

Warsztaty prowadzone będą online w formie wideokonferencji, przez doświadczonych dydaktyków - pracowników Uniwersytetu, ekspertów z zakresu e-learningu. Celem realizacji warsztatów jest podniesienie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w UMCS z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz pokazanie praktycznych elementów i dobrych praktyk do wykorzystania w pracy nauczyciela akademickiego.

Warsztat nr 1: „Organizacja zajęć aktywizujących przy wykorzystaniu tablicy wielofunkcyjnej na Wirtualnym Kampusie"

Termin: 28 września 2020 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: platforma e-learningowa Wirtualny Kampus (link - https://kampus.umcs.pl/)

Prowadząca: Pani dr inż. Anna Polska – adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzenne  Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 

Zapisy:
Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 24 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane w dniu 25 września 2020 r.


Warsztat nr 2: „Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie „lekcji”. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą"

Termin: 28 września 2020 r., godz. 11:00-13:00

Miejsce: platforma e-learningowa Wirtualny Kampus (link - https://kampus.umcs.pl/)

Prowadząca: Pani dr Małgorzata Gulip– adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

Zapisy:
Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 24 września 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane w dniu 25 września 2020 r.


Warsztat nr 3: „Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie „mapy myśli” i ,,studium przypadku"

Termin: 29 września 2020 r., godz. 11:00-13:00

Miejsce: platforma e-learningowa Wirtualny Kampus (link - https://kampus.umcs.pl/)

Prowadząca: Pani dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. Uczelni – Prodziekan ds. jakości kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS 

Zapisy:
Rejestracja na warsztat odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 24 września 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane w dniu 25 września 2020 r.


Limit miejsc:
Każdy warsztat przeznaczony jest dla grupy 15-25 osób. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o wybór jednego warsztatu.

Wymagania techniczne:
Ze względu na aktywny charakter warsztatów wymagane jest aby uczestnik miał dostęp do mikrofonu i/lub kamery internetowej.

Kontakt:
Informacji w sprawach organizacyjnych udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia 
Pomocy technicznej w zakresie obsługi platformy Wirtualny Kampus udziela Biuro ds. Zdalnego Kształcenia


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach!

 

Po zakończeniu całego cyklu, materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na stronie internetowej Uniwersytetu.

    Aktualności

    Data dodania
    17 września 2020