7 grudnia 2012 r., w auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą Krasowską, dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Wystąpienie dotyczyło strategii publikacji naukowych oraz oferty stypendialnej oferowanej przez Komisję Fulbrighta. W spotkaniu wzięło także udział troje studentów amerykańskich przebywających w Polsce na stypendiach Fulbrighta. Obradom przewodził prodziekan ds. studentów dr hab. Piotr Giza. Wydarzenie było częścią Dni Fulbrighta w Lublinie; (7-9 grudnia 2012 r.).