Zarządzanie w politykach publicznych

Plany studiów:

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: