Zarządzanie w politykach publicznych

Program studiów:

Plany studiów:

Efekty kształcenia - modułowe: