Zarządzanie w politykach publicznych

Plany studiów:

  • Zarządzanie w Politykach Publicznych
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019
  • Zarządzanie w Politykach Publicznych
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: