Zarządzanie w politykach publicznych

Plany studiów:

  • Zarządzanie w Politykach Publicznych

Efekty uczenia się: