Asystent Dyrektora Instytutu Socjologii, pok. 26 
mgr Agnieszka Pawłowicz 
e-mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 28 88  


Asystent Dyrektora Instytutu Filozofii, pok. 105 
mgr inż. Małgorzata Oleszczuk 
e-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl    
tel. 81 537 54 81


Kierownik administracji wydziałowej, pok. 9
mgr Magdalena Białkowska
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl
e-mail: wfis@umcs.pl
tel. 81 537 27 72


Asystent Dziekana, pok. 8 
Stanowisko ds. obsługi doktorantów, pok. 8 
mgr Anna Szlachetka 
e-mail: anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 54 79


Stanowisko ds. .finansów i zamówień publicznych, pok. 31 
mgr inż. Monika Wrona 
e-mail: monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 27 11


Stanowisko ds. informacji i promocji, pok. 6a 
mgr Tomek Poslada 
e-mail: trposlada@umcs.pl 
tel. 81 537 27 13


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 30 
mgr Edyta Tyburek

Kierunki:

  • Europeistyka studia I stopnia i II stopnia
  • Filozofia studia I stopnia i II stopnia
  • Kreatywność społeczna studia I stopnia

e-mail: edyta.tyburek@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 53 93


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 32 
mgr Izabela Soleniec

Kierunki:

  • Kognitywistyka studia I stopnia i II stopnia
  • Socjologia studia I stopnia i II stopnia
  • Zarządzanie w politykach publicznych studia I stopnia

e-mail: izabela.soleniec@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 28 23


 Stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia, pok. 6 
mgr Karolina Pierścińska  
e-mail: karolina.pierscinska@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 57 95 


Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w Instytucie Filozofii i Instytucie Socjologii 
mgr inż. Emil Bartkiewicz 
e-mail: e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl