Kierownik administracji wydziałowej, pok. 9
mgr Magdalena Białkowska

e-mail: magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl
e-mail: wfis@umcs.pl
tel.: 81 537 27 72


Asystent Dziekana, pok. 8 
Stanowisko ds. obsługi doktorantów, pok. 8 
mgr Anna Szlachetka 

e-mail:  anna.szlachetka@mail.umcs.pl 
tel.: 81 537 54 79


Asystent Dyrektora Instytutu Socjologii, pok. 26 
mgr Agnieszka Pawłowicz

e-mail:  instsoc@mail.umcs.pl 
tel.: 81 537 28 88


Asystent Dyrektora Instytutu Filozofii, pok. 105 
mgr Ilona Gruzla

e-mail:  instfil@mail.umcs.pl    
tel.: 81 537 54 81

Stanowisko ds. finansów i zamówień publicznych, pok. 31 
mgr inż. Monika Wrona 

e-mail:  monika.wrona@mail.umcs.pl 
tel.: 81 537 27 11


Stanowisko ds. promocji i informacji, pok. 6a 
mgr Tomek Poslada 

e-mail: tomasz.poslada@mail.umcs.pl 
tel.: 81 537 27 13


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 30 
mgr inż. Katarzyna Szczygieł

Kierunki:

e-mail: katarzyna.szczygiel@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 53 93


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 32 
mgr Izabela Soleniec

Kierunki:

e-mail: izabela.soleniec@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 28 23


Stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia, pok. 6
mgr Karolina Pierścińska

e-mail: karolina.pierscinska@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 57 95


Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w Instytucie Filozofii i Instytucie Socjologii 
mgr inż. Emil Bartkiewicz

e-mail:  emil.bartkiewicz@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 28 24

Pracownik inżynieryjno-techniczny, pok. 344
mgr Sylwia Ścibak

e-mail: sylwia.scibak@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 28 16, 513 548 536
    


Adres pocztowy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin