Władze Wydziału Filozofii i Socjologii

Dziekan
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 5479
e-mail: leszek.kopciuch@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżur dziekański: środa, 1300 - 1415
pok. 7
(aktualne informacje o zmianach godzin dyżuru znajdują się na profilu osobistym)

Urlop wypoczynkowy:
od 21 lipca do 16 sierpnia,
od 23 sierpnia do 3 września,
od 7 do 9 września

 

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 2708
e-mail: urszula.kusio@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżur dziekański: wtorek, 1200 - 1400; środa, 900 - 1100
(aktualne informacje o zmianach godzin dyżuru znajdują się na profilu osobistym)
pok. 29

Urlop wypoczynkowy:
od 12 do 27 lipca,
od 9 do 27 sierpnia

 

Władze Instytutu Filozofii

Dyrektor Instytutu
dr hab. Piotr Konderak

tel.: +48 81 537 5481
e-mail: piotr.konderak@umcs.pl

Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 104 lub 205

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Marcin Rządeczka

tel.: +48 81 537 2715
e-mail: marcin.rzadeczka@umcs.pl
Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 104

 

Władze Instytutu Socjologii

Dyrektor Instytutu
dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 2886
e-mail: stanislaw.lachowski@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 27

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Dominika Polkowska

tel.: +48 81 537 2826
e-mail: dominika.polkowska@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 27