Władze Wydziału Filozofii i Socjologii

Dziekan
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 5479
e-mail: leszek.kopciuch@mail.umcs.pl

Dyżur dziekański: piątek 13.00 - 14.30
pok. 7
(aktualne informacje o zmianach godzin dyżuru znajdują się na profilu osobistym)

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 2708
e-mail: urszula.kusio@mail.umcs.pl

Dyżur dziekański: środa 11.00 - 12.00, czwartek 13.00 - 15.00
Konsultacje
(aktualne informacje o zmianach godzin dyżuru znajdują się na profilu osobistym)
pok. 29

Władze Instytutu Filozofii

Dyrektor Instytutu
dr hab. Piotr Konderak, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 5481
e-mail: piotr.konderak@mail.umcs.pl

Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 104 lub 205

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Marcin Rządeczka

tel.: +48 81 537 2715
e-mail: marcin.rzadeczka@mail.umcs.pl
Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 104

 

Władze Instytutu Socjologii

Dyrektor Instytutu
dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 2888
e-mail: stanislaw.lachowski@mail.umcs.pl

Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 26

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr hab. Dominika Polkowska

tel.: +48 81 537 2826
e-mail: dominika.polkowska@mail.umcs.pl
Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 26