Władze Wydziału Filozofii i Socjologii

Dziekan
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Urlop
8-31 sierpnia 2022 r.
1-2 września oraz 7-14 września 2022 r.

tel.: +48 81 537 5479
e-mail: leszek.kopciuch@mail.umcs.pl

Dyżur dziekański: czwartek 13.00 - 14.30
pok. 7
(aktualne informacje o zmianach godzin dyżuru znajdują się na profilu osobistym)

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

Urlop
1-2 sierpnia oraz 16-19 sierpnia 2022 r.

tel.: +48 81 537 2708
e-mail: urszula.kusio@mail.umcs.pl

Dyżur dziekański: wtorek 11.15 - 13.15, piątek 11.30 - 13.00
Konsultacje dziekańskie: czwartek 13.00 - 14.00
(aktualne informacje o zmianach godzin dyżuru znajdują się na profilu osobistym)
pok. 29

Władze Instytutu Filozofii

Dyrektor Instytutu
dr hab. Piotr Konderak

Urlop
19-31 lipca, 1-19 sierpnia 2022 r.

tel.: +48 81 537 5481
e-mail: piotr.konderak@mail.umcs.pl

Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 104 lub 205

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Marcin Rządeczka

tel.: +48 81 537 2715
e-mail: marcin.rzadeczka@mail.umcs.pl
Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 104

 

Władze Instytutu Socjologii

Dyrektor Instytutu
dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS

Urlop
18-31 lipca 2022 r.
1-17 sierpnia oraz 23-31 sierpnia 2022 r.

tel.: +48 81 537 2888
e-mail: stanislaw.lachowski@mail.umcs.pl

Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 26

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr Dominika Polkowska

tel.: +48 81 537 2826
e-mail: dominika.polkowska@mail.umcs.pl
Dyżur - zobacz profil osobisty
pok. 26