Wzory dokumentów

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (wydanie II)


 

WYDZIAŁOWE WZORY DOKUMENTÓW

  • Wniosek o wprowadzenie zamian w ocenach w systemie USOS [DOC]  [PDF]
  • Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej [DOC]  [PDF]
  • Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych [DOC] [PDF]