Erasmus Filozofia

List of Courses for Erasmus Students (2023/24)

Course Lecturer  Type 
 Hours 
 ECTS  
 Semester 
What Are the Limits of Human Rationality prof. dr hab. Marek Hetmański LE 30 3 winter
German Material Ethics of Values dr hab. Leszek Kopciuch LE 30 3 summer
Michel Foucault’s Epistemology  dr hab. Paweł Bytniewski  LE 30 3 summer 
Elements of a Theory of Hermeneutic Experience   dr hab. Paweł Bytniewski  LE  30 3  summer
Introduction to Information Technology dr hab. Piotr Giza LE 60 3 winter
Python Programming dr hab. Piotr Giza LE 30 3 winter/summer
AI Programming dr hab. Piotr Giza LE 30 3 summer
Philosophy as Therapy dr hab. Andrzej Kapusta  LE 30 3  winter
 Human Behavior and Decision-Making dr hab. Andrzej Kapusta LE 30 3 summer 
Professional Ethics for Psychologists dr hab. Andrzej Kapusta, dr Justyna Rynkiewicz LE 30 3 summer
Introduction to Cognitive Science dr hab. Piotr Konderak LE 30 3 winter
Philosophy of Mind dr hab. Piotr Konderak LE 30 3 winter
Sociology of Religion dr hab.Krzysztof Kosior LE 30 3 summer
Introduction to the Study of Religion dr hab.Krzysztof Kosior LE 30 3 summer
Problems in Philosophy of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 3 winter
Sociology of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 3 summer
Madness and Reason dr hab. Marcin Moskalewicz LE 30 3 winter/summer
Philosophy of Religion. An Introduction dr hab. Grzegorz Polak LE 30 3 winter/summer
Philosophy. General Introduction dr hab. Grzegorz Polak LE 30 3 winter/summer
Global Philosophy. East and West dr hab. Grzegorz Polak LE 30 3 winter/summer
An Introduction to Eastern Philosophy (Indian and Chinese) dr hab. Grzegorz Polak LE 30 3 winter/summer
Introduction to Evolutionary Biology dr Marcin Rządeczka LE 30 3 winter/summer
Animal Communication and Cognition dr Marcin Rządeczka LE 30 3 winter/summer
Evolutionary Psychology dr Marcin Rządeczka LE 30 3 winter/summer
Biological Psychology dr Marcin Rządeczka
LE 30 3 winter/summer
Introduction to Java Programming dr Marcin Rządeczka LE 30 3 winter/summer
Data Visualization and Communication  dr Marcin Rządeczka LE 30 3 winter/summer
Introduction to Bioinformatics dr Marcin Rządeczka LE 30 3 winter/summer
Recent trends in philosophy of mind dr hab. Marcin Trybulec LE 30 3 winter/summer

 

 

 

 

 

 

 

Studenci

 

Dokumenty proszę mailowo składać do:
Koordynatora Erasmus+ dra Marcina Rządeczki (filozofia, kognitywistyka, europeistyka, kreatywność społeczna) lub koordynatorki Erasmus+ dr hab. Dominiki Polkowskiej (socjologia, zarządzanie w politykach publicznych) do dnia 22.03.2024 do godz. 11.59.

Proszę o dołączenie RODO do dokumentacji

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 22.03.2024 o godz. 12.00.

Program LLP/Erasmus umożliwia wyjazdy naukowe za granicę. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Włoch.


Pracownicy

Pracownicy składają podania o wyjazd Erasmus na przyszły semestr do 30 września. Istnieją mozliwości nawiązania nowych kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania:


Kontakt:

  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Filozofii: dr Marcin Rządeczka, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 204, adres e-mail: marcin.rzadeczka@umcs.pl.
  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Socjologii: dr hab. Dominika Polkowska, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 27 lub 108,  adres e-mail: dominika.polkowska@umcs.pl.