Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w UMCS:

 >> do pobrania wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń