Kreatywność społeczna

Plany studiów

  • Kreatywność społeczna studia I stopnia
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia od roku akad. 2021/2022
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019

Efekty kształcenia:

Efekty uczenia się: