Skład WZdsJK

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2019-2024:

 1. Dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS - Dziekan, przewodniczący

Przedstawiciele Zespołów programowych

 1. Dr hab. Tomasz Stefaniuk
 2. Dr hab. Piotr Konderak
 3. Dr hab. Andrzej Ostrowski
 4. Dr Dorota Tymura
 5. Dr Elżbieta Szul
 6. Dr Michał Nowakowski

Przedstawiciele nauczycieli – I i II stopień studiów

 1. Dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 2. Dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 3. Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS
 4. Dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 5. Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak prof. UMCS
 6. Dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 7. Dr hab. Jagoda Jezior
 8. Dr Marzena Kruk
 9. Dr Justyna Rynkiewicz

Przedstawiciele studentów:

 1. Małgorzata Wierzbicka
 2. Mariola Urbaniak
 3. Kinga Nagórna
 4. Magdalena Sykut
 5. Agata Ostrowicka
 6. Gabriela Stachyra
 7. Katarzyna Pęksyk
 8. Katarzyna Ośko

Inne osoby:

 1. Mgr Karolina Pierścińska, pracownik administracyjny – stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia