Skład WZdsJK

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
od roku akademickiego 2021/2022 (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim):

 1. dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS - Dziekan, przewodniczący

Przedstawiciele Zespołów programowych

 1. dr Justyna Rynkiewicz
 2. dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 3. dr Rafał Czekaj
 4. dr Dorota Tymura
 5. dr Błażej Dyczewski
 6. dr Michał Nowakowski

Przedstawiciele nauczycieli – I i II stopień studiów

 1. dr hab. Barbara Tomczyk
 2. dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 3. dr Damian Winczewski
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 5. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak prof. UMCS
 6. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 7. dr hab. Jagoda Jezior
 8. dr hab. Grzegorz Polak
 9. dr hab. Andrzej Ostrowski
 10. dr Elżbieta Szul
 11. dr Marzena Kruk

Przedstawiciele studentów:

 1. Konrad Kołomański
 2. Anna Mazurek
 3. Magdalena Sykut
 4. Agata Bartnik
 5. Gabriela Stachyra
 6. Miłosz Ostrowski
 7. Lizaveta Vahina

Inne osoby:

 1. mgr Karolina Pierścińska, pracownik administracyjny – stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

Zespoły programowe