Skład WZdsJK

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
od roku akademickiego 2023/2024 (przy czym studenci na rok akademicki 2023/2024; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim):

 1. dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS - Dziekan, przewodniczący

Przedstawiciele Zespołów programowych

 1. dr Justyna Rynkiewicz
 2. dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 3. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
 4. dr Rafał Czekaj
 5. dr Dorota Tymura
 6. dr Błażej Dyczewski
 7. dr Michał Nowakowski

Przedstawiciele nauczycieli – I i II stopień studiów

 1. dr hab. Barbara Tomczyk
 2. dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 3. dr Damian Winczewski
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 5. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak prof. UMCS
 6. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 7. dr hab. Jagoda Jezior, prof. UMCS
 8. dr hab. Grzegorz Polak
 9. dr hab. Andrzej Ostrowski
 10. dr Elżbieta Szul
 11. dr Marzena Kruk
 12. dr Jakub Dadlez

Przedstawiciele studentów:

 1. Magdalena Sitarska
 2. Wiktoria Perlińska
 3. Martyna Stachyra
 4. Mateusz Kaczorek
 5. Stefano Gandini
 6. Filip Ciszek
 7. Michał Kwiecień
 8. Mykhailo Kutkovyi
 9. Jakub Sikorski
 10. Zuzanna Szczepaniak

Inne osoby:

 1. mgr Karolina Pierścińska, pracownik administracyjny – stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

Zespoły programowe