Skład WZdsJK

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
od roku akademickiego 2022/2023 (przy czym studenci na rok akademicki 2022/2023; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim):

 1. dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS - Dziekan, przewodniczący

Przedstawiciele Zespołów programowych

 1. dr Justyna Rynkiewicz
 2. dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 3. dr Rafał Czekaj
 4. dr Dorota Tymura
 5. dr Błażej Dyczewski
 6. dr Michał Nowakowski

Przedstawiciele nauczycieli – I i II stopień studiów

 1. dr hab. Barbara Tomczyk
 2. dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 3. dr Damian Winczewski
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 5. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak prof. UMCS
 6. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 7. dr hab. Jagoda Jezior
 8. dr hab. Grzegorz Polak
 9. dr hab. Andrzej Ostrowski
 10. dr Elżbieta Szul
 11. dr Marzena Kruk

Przedstawiciele studentów:

 1. Ewelina Pietroń
 2. Gabriela Tarnowska
 3. Wiktoria Perlińska
 4. Martyna Stachyra
 5. Mateusz Kaczorek
 6. Stefano Gandini
 7. Filip Ciszek
 8. Michał Kwiecień
 9. Mykhailo Kutkovyi
 10. Jakub Sikorski
 11. Zuzanna Szczepaniak

Inne osoby:

 1. mgr Karolina Pierścińska, pracownik administracyjny – stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

Zespoły programowe