Skład WZdsJK

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2019-2024:

 1. Dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS - Dziekan, przewodniczący

Przedstawiciele Zespołów programowych

 1. Dr hab. Tomasz Stefaniuk
 2. Dr hab. Piotr Konderak
 3. Dr hab. Andrzej Ostrowski
 4. Dr Dorota Tymura
 5. Dr Elżbieta Szul
 6. Dr Michał Nowakowski

Przedstawiciele nauczycieli – I i II stopień studiów

 1. Dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 2. Dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 3. Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS
 4. Dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 5. Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak prof. UMCS
 6. Dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 7. Dr hab. Jagoda Jezior
 8. Dr Marzena Kruk
 9. Dr Justyna Rynkiewicz

Przedstawiciele studentów:

 1. Konrad Kołomański
 2. Karol Pochroń
 3. Anna Mazurek
 4. Kaja Szurgot
 5. Gabriela Stachyra
 6. Agata Bartnik
 7. Miłosz Ostrowki
 8. Magdalena Sykut
 9. Lizaveta Vahina

Inne osoby:

 1. Mgr Karolina Pierścińska, pracownik administracyjny – stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

Zespoły programowe